Follow Us
facebook  twitter  instagram  youtube   line
ORIENTAL PHOENIX

หลักสูตร Effective Presentation Skills with Confidence
(นำเสนออย่างมั่นใจ Present Like a Pro)

effective presentation skills with confidence

วิทยากร : อ.วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์ ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านพัฒนาบุคลากร ระบบประเมินผล

วันพฤหัสบดี ที่ 19 – ศุกร์ ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 8.30 – 16.30 น.

สถานที่อบรม : โรงแรม วีว่า การ์เดน สุขุมวิท กรุงเทพฯ (BTS บางจาก ทางออกช่องที่ 5)


หลักการและเหตุผล

      โอกาสสำคัญ คว้าความสำเร็จในการพูดนำเสนอ เพียงเสี้ยววินาที !!

      ไม่ใช่แค่การนำเสนอแบบ Elevator Pitch แต่ ลงลึกแบบ Inner to Outer

      เตรียมตัวการพูดนำเสนออย่างไรให้โดนใจผู้ฟัง ในทุกระดับทุกสาขาอาชีพ ง่ายทรงพลัง

      คุณจะว้าวกับตัวเอง ด้วยบุคลิกภาพที่เปลี่ยนไปด้วยความมั่นใจมากขึ้น !!

     หลักสูตร “ Effective Presentation Skills with Confidence” (นำเสนออย่างมั่นใจ Present Like a Pro) การอบรมเฉพาะเจาะจงเนื้อหาหลักด้านเทคนิคนำเสนอ โดยบริบทในการอบรมเน้นสร้างวิธีคิด การวิเคราะห์ตนเอง วิเคราะห์เนื้อหาเตรียมตัวในการนำเสนอ เริ่มต้นด้วยการเรียนรู้การปรับเปลี่ยนตนเองให้ดูดีน่าเชื่อถือสง่างาม หลักเขียนแกนสำคัญของเรื่อง(Script) การวางกลยุทธ์หลักเคาะใจผู้ฟัง (8 Mate -Key Strategic) เทคนิคการนำเสนอสไลด์(Slides)ให้น่าสนใจ เทคนิคแบ่งช่วงระยะเวลาการเสนอ (3P -period) แทรกเทคนิคการเล่าเรื่อง (Story telling Techniques) เทคนิคการสื่อสารเฉพาะทาง (Extra Communication Techniques) แนะนำวิธีการปรับแก้บุคลิกภาพภายนอก(External Personality ) เทคนิคการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า(How to Problem Solving)
     ฝึกการใช้บุคลิกภาพภายในส่งออกภาพลักษณ์ภายนอกแบบ Inner to Outerอย่างมืออาชีพ พร้อม Workshop & Case study เตรียมการนำเสนอเวทีจริง พูดจริงปรับแก้ท่าทางการแต่งกายจริง สิ่งที่ท่านได้รับเมื่อจบคอร์ส นำเทคนิคที่ได้รับไปปรับใช้ในตำแหน่งหน้าที่สู่สายตาสาธารณชนจริงด้วยความภาคภูมิใจ