ลงชื่อเข้าใช้ | สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน ?

ออเรียนทอล ฟีนิกซ์

"Move On Together"


กรุณาใส่ E-Mail เพื่อรับข้อมูลข่าวสารจาก ออเรียนทอล ฟีนิกซ์

ออเรียนทอล ฟีนิกซ์


บริษัท ออเรียนทอล ฟีนิกซ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2002 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดการด้านองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้วยประสบการณ์ และความเป็นมืออาชีพ ตามมาตรฐานสากล ภายใต้แนวคิด

-- " Move On Together " --


 • ดาวน์โหลดโบร์ชัวร์แนะนำบริษัท

  ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และวิทยากรที่ปรึกษา

  อาจารย์ วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์


  วิทยากรและที่ปรึกษาองค์กร ภาครัฐ เอกชน ประสบการณ์ 1,500 องค์กร ทั้งในและต่างประเทศ ด้านจัดฝึกอบรม ที่ปรึกษา การออกแบบระบบ ติดตามประเมินผล การพัฒนาองค์กร และวิจัยองค์กร และบริหารทีมวิทยากรผู้มากประสบการณ์ในการอบรม การทำงานจริง มากว่า 20 ปี"


  บริการของเรา - Our Services


  บริการฝึกอบรม

  บริการฝึกอบรมบุคลากรระดับพนักงาน หัวหน้างาน ผู้จัดการ ฝ่ายบริหาร ภาครัฐและเอกชน บริการทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย In-House Traning / Public Training / E-Learning / Live streaming Training ด้วย Platform ที่พัฒนา โดยทีมงานมืออาชีพ มีหลักสูตรภาษาไทยและอังกฤษ กลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อยด้วยเครื่องมือพัฒนา แบบ 4D ตอบโจทย์องค์กร โดยเน้นหลักการ Implementation

  รายละเอียด

  บริการที่ปรึกษา

  บริการด้านที่ปรึกษา การพัฒนาองค์กร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนา การประเมินผลงาน การลดต้นทุน และมาตรฐานงานบริการ (ภายใน-ระหว่างประเทศ)

  รายละเอียด

  บริการจัดกิจกรรมนอกสถานที่

  บริการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ ได้แก่ หลักสูตร OD,Team building,ESB,KPIs,OKRs,Super Leadership และอื่นๆ

  รายละเอียด

  บริการฝึกอบรมสัมผัสประสบการณ์ใหม่ประสบการณ์ที่ทำให้คุณไม่ลืม!

  Presented by: Oriental Phoenix

  หลักสูตรฝึกอบรมภายใน IN-HOUSE TRAINING

     หลักสูตรแนะนำ 


  หลักสูตร พฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศ (Excellence Service Behavior : ESB) (Basic)

  หลักสูตร พฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศ (Excellence Service Behavior : ESB) (Basic)

  สำหรับหลักสูตร Excellence Service Behavior (ESB) ในคอร์สนี้ เน้นการสอนเชิงรุก (Proactive) สาธิตแบบRole Playing & Case Study ตัวอย่างมาตรฐานการบริการ (Service Standard) ที่มีคุณภาพ

  รายละเอียดเพิ่มเติม    ขอใบเสนอราคา

  หลักสูตร การจัดทำระบบประเมินผล KPIs ให้มีประสิทธิภาพ (Basic)

  หลักสูตร การจัดทำระบบประเมินผล KPIs ให้มีประสิทธิภาพ (Basic)

  ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน KPIs (Key Performance Indicators) ที่มีประสิทธิภาพ ช่วยทำให้องค์กรเกิดการขับเคลื่อนได้อย่างมีระบบ ทั้งตัวบุคลากร กระบวนการ การพัฒนาองค์กร

  รายละเอียดเพิ่มเติม    ขอใบเสนอราคา

  หลักสูตร เจาะลึกการจัดทำตัวชี้วัดระดับหน่วยงานให้บรรลุผล (Advanced)

  หลักสูตร เจาะลึกการจัดทำตัวชี้วัดระดับหน่วยงานให้บรรลุผล (Advanced)

  หลักสูตร เจาะลึกการจัดทำตัวชี้วัดระดับหน่วยงานให้บรรลุผล (Effectiveness In–Depth in Department Key Performance Indicators) เหมาะสำหรับองค์การภาครัฐ ที่มีการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง

  รายละเอียดเพิ่มเติม    ขอใบเสนอราคา

  หลักสูตร เจาะลึกการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลให้บรรลุผล (Advanced)

  หลักสูตร เจาะลึกการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลให้บรรลุผล (Advanced)

  หลักสูตร เจาะลึกการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลให้บรรลุผล (Effectiveness In–Depth in The Individual Key Performance Indicators) การกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลในหลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับภาคราชการ และเอกชน

  รายละเอียดเพิ่มเติม    ขอใบเสนอราคา

  หลักสูตร การจัดทำระบบบริหารผลงาน OKRs ให้บรรลุผลสำเร็จ (Basic)

  หลักสูตร การจัดทำระบบบริหารผลงาน OKRs ให้บรรลุผลสำเร็จ (Basic)

  OKRs คือระบบแนวคิดการจัดการวัดความสำเร็จผลงาน มีความต่อเนื่องตามไตรมาส ทำให้ผู้รับผิดชอบผลงานเกิดความกระตือรือร้น มีแรงจูงใจในการทำงาน เน้นการวัดลัพธ์เพื่อพัฒนาผลงานให้ดีขี้นตามลักษณะงานของตำแหน่งนั้น

  รายละเอียดเพิ่มเติม    ขอใบเสนอราคา

  หลักสูตร นำเสนออย่างมั่นใจ Present Like a Pro

  หลักสูตร นำเสนออย่างมั่นใจ Present Like a Pro

  หลักสูตรนี้ ใช้เทคนิคการอบรมต่างประเทศแบบ Pitching ทำอย่างไรให้การนำเสนอทุกงาน ทุกอาชีพมีความว้าว!! น่าสนใจ ทั้งบุคลิกภาพ(External Personality) การเตรียมเนื้อหา สไลด์ การใช้น้ำเสียงในการสนทนา

  รายละเอียดเพิ่มเติม    ขอใบเสนอราคา

  หลักสูตร เทคนิคติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ

  หลักสูตร เทคนิคติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ

  กลยุทธ์การบริหารทีมงานอีกวิธีหนึ่งคือ “การติดตามและประเมินผล” ถือเป็นการจัดการที่มีคุณภาพอันดับต้นๆ สำหรับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างานที่ต้องเรียนรู้เพราะในทีมงานทุกคนมีศักยภาพการทำงานไม่เท่าเทียม

  รายละเอียดเพิ่มเติม    ขอใบเสนอราคา

  หลักสูตร จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน สำหรับผู้นำ

  หลักสูตร จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน สำหรับผู้นำ

  หัวหน้างานที่นำพาทีมบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายได้นั้นต้องมีเข็มทิศที่ชัดเจน รู้หลัก“จิตวิทยาการบริหารทีมงาน” ใช้พระเดช ใช้พระคุณเป็น ผู้นำที่ดีต้องรู้จักกระตุ้น “แรงจูงใจทีมอย่างต่อเนื่อง”

  รายละเอียดเพิ่มเติม    ขอใบเสนอราคา

  หลักสูตร การลดต้นทุน ความสูญเสีย ความสูญเปล่าอย่างมีประสิทธิภาพ

  หลักสูตร การลดต้นทุน ความสูญเสีย ความสูญเปล่าอย่างมีประสิทธิภาพ

  การลดต้นทุนที่ไม่จำเป็น สามารถทำให้ต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการ ต่ำกว่าคู่แข่งขันทางธุรกิจ เป็นวิธีง่ายที่สุดใน การสร้างผลกำไรให้เกิดแก่องค์กร ดังนั้นการลดความสูญเสีย และความสูญเปล่าอย่างมีมาตรฐาน

  รายละเอียดเพิ่มเติม    ขอใบเสนอราคา

  หลักสูตร The Best Personality (2 วัน)

  หลักสูตร The Best Personality (2 วัน)

  ไม่ว่าคุณมีอาชีพอะไร ไม่ต้องสวยหล่อเลิศแบบสวรรค์สรรสร้าง บุคลิกภาพดีสร้างคุณเกิดได้ แค่คุณเปลี่ยนแนวคิด แนวทาง สร้างความมั่นใจ คำพูดคมกริบเยี่ยงผู้นำ แน่นอน!!! ใครก็อยากอยู่ใกล้ สุดประทับใจแรกพบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม    ขอใบเสนอราคา

  หลักสูตรฝึกอบรมภายนอกที่เปิดอบรมแล้ว Now Opening Public Training


  ยังไม่มีหลักสูตร Public Training เปิดอบรม
  สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าตามลิ้งค์ข้างล่างนี้
  หลักสูตรฝึกอบรมภายนอกทั้งหมด All Public Training Courses


  กรณีหลักสูตร Public Training มีการลงทะเบียนครบ 10 ท่าน จะเปิดสอนหลักสูตรนั้น
  ลำดับ ชื่อหลักสูตร จำนวนผู้สมัคร สถานะ

  1

  หลักสูตร การบริหารจัดการระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ

  0

  2

  หลักสูตร กลยุทธ์วางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลังคนที่มีประสิทธิภาพ

  0

  3

  หลักสูตร เจาะลึกการจัดทำ KPIs ให้บรรลุผล

  0


  สามารถลงทะเบียนหลักสูตรอบรมภายนอกล่วงหน้าได้ ตามปุ่มข้างล่างนี้

  คอร์สเรียนออนไลน์ - E-LEARNING


  คอร์สเรียนออนไลน์ เป็น Platform ที่พัฒนาโดย ทีมงาน Oriental Phoenix เป็นระบบที่ทันสมัย มีระบบการทดสอบแบบออนไลน์ ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตลอดเวลา เรียนได้ทุกที่ สามารถใช้ได้ทุกอุปกรณ์ ระบบการออกใบประกาศนียบัตรแบบออนไลน์แก่ผู้เรียนทุกท่าน


  คอร์สเรียนถ่ายทอดสด - LIVE STREAMING TRAINING


  ห้องถ่ายทอดสด

  ยังไม่มีการถ่ายทอดสด  ตารางถ่ายทอดสด

  ยังไม่มีรายการใหม่ขณะนี้

  ระบบที่ปรึกษา - CONSULTING


        ทีม Consultant มาพร้อมประสบการณ์ทีมคณาจารย์ ทำงานเฉพาะด้านมากว่า 10-30 ปี โดยรับปรึกษาวางระบบ จัดการโครงสร้างและผสมผสานนวัตกรรมการปฏิบัติงานให้แก่ทุก องค์กร แต่ละองค์กรมีโจทย์ที่แตกต่างกัน แต่จุดมุ่งหมายสำคัญของการทำงาน Oriental Phoenix Consultant คือ สรรหา จัดสรร พัฒนาและธำรงรักษาบุคลากรที่มี คุณภาพให้พัฒนาองค์กรอย่างมืออาชีพ วิเคราะห์ปัญหาแต่ละองค์กร นำมาออกแบบให้สอด รับกับความก้าวหน้าทางธุรกิจ มีการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงการสร้าง วัฒนธรรมและความจงรักภักดีในองค์กรเป็นที่ตั้ง


  หลักสูตรกิจกรรมนอกสถานที่ OD - TEAM BUILDING


  ตัวอย่างภาพกิจกรรม OD - Team Building

  1 / 6
  2 / 6
  3 / 6
  4 / 6
  5 / 6
  6 / 6

  โหด
  มันส์
  ฮา
  สนุกสนาน
  มีรสชาติ
  ความสามัคคี

    ต้องการจัดสัมมนานอกสถานที่ OD/Teamwork/Team Building ปลายปีนี้ไปไหนดีนะ!!! คิด Concept ยังครับ?
               ทำฐานกิจกรรม
               สร้างแรงจูงใจทีมงาน
               ลดความขัดแย้ง
               แบ่งปันรอยยิ้ม
               นึกถึงเรา ออเรียนทอลฟีนิกซ์
  ออกแบบฐานกิจกรรมท้าทาย ช่วยกัน เหนื่อย สนุก!! พร้อมวิทยากรอบรมวิชาการเฉพาะทางหลักสูตร OD,ESB,KPIs,Super Leadership ทีม Staff พี่เลี้ยงมีความบันเทิงดูแลทุกฐานกิจกรรม ผลลัพธ์ที่ได้คุ้มค่ามากกว่า “ Engagement”


    Add Line หรือโทรมาคุยกับเราก่อนตัดสินใจเลือก !!!
     บริษัท ออเรียนทอล ฟีนิกซ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด www.ophconsultant.com
     Customer Service คุณ พอลล์,คุณ ตุ๊กตา
     โทร 091-436-9887,081-587-5686
     เพิ่มเพื่อนไลน์ : @023vvybd

  บทความ - BLOG

  จำนวนบทความทั้งหมด 104 บทความ


  12 เมษายน 2564

   56

  ปัญหาและอุปสรรคการประเมินผล

  ปัญหา อุปสรรค สำคัญอันดับแรกที่ต้องสร้างการรับรู้ร่วมกันคือ การสร้างทัศนคติบุคลากรทุกระดับให้มีความเป็น Ownership & Growth Mindset ทำให้ทุกกิจกรรมที่องค์กรพัฒนาเป็นไปได้ตามเป้าหมายจริง


  อาจารย์ วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์  อ่านเพิ่มเติม

  12 เมษายน 2564

   52

  เทคนิคสัมภาษณ์งานให้ได้คนเก่ง

  การสัมภาษณ์งาน (Interview) เป็นขั้นตอนที่สำคัญในการคัดเลือกคนเข้ามาทำงานในองค์กร ทำให้ได้คนเก่งเหมาะกับงาน อยู่คู่องค์กร ไม่ปฏิเสธคัดเลือกผิดคน


  อาจารย์ วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์  อ่านเพิ่มเติม

  01 เมษายน 2564

   139

  Service Design ทำอย่างไร ?

  ใครๆก็พูดถึงการทำการตลาดบนโลกออนไลน์และออฟไลน์อย่างมาก ทั้งทางเพจ เว็บไซต์ Podcast หรือสื่อสังคมอย่าง Clubhouse ยิ่งในช่วงที่วิกฤติทางเศรษฐกิจ คนทำงานประจำออกมาพัฒนาทำแบรนด์ของตนเอง


  อาจารย์ วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์  อ่านเพิ่มเติม

  11 กุมภาพันธ์ 2564

   213

  วิธีทำ OKRs Coaching

  ในช่วงปีแรกของการจัดทำ OKRs ควรมีการวางแผนการโค้ชกระตุ้นผลงานเรียก “OKRs Coaching” ให้การจัดทำ OKRs บรรลุได้ตามเป้าหมายงานที่ตั้งไว้ในแต่ละไตรมาส โค้ชจะทำการค้นหาสิ่งที่ผู้ได้รับการโค้ชให้แสดงออก


  อาจารย์ วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์  อ่านเพิ่มเติม

  10 กุมภาพันธ์ 2564

   157

  นักสื่อสารที่ทรงพลังมีนิสัย 10 ข้อ

  หากท่านได้อ่านบทความนี้ถือเป็นโอกาสดี ได้เรียนรู้กลวิธีปรับนิสัยการสื่อสารให้ทรงพลังสร้างเสน่ห์ชวนมอง ไม่ว่าท่านอยู่ในการงานหน้าที่อาชีพระดับใด นักธุรกิจ ผู้จัดการ หัวหน้างาน นักขาย พ่อค้า ครู


  อาจารย์ วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์  อ่านเพิ่มเติม

  10 กุมภาพันธ์ 2564

   157

  บุคลิกภาพดีมีเสน่ห์ (ตอนที่ 1 หลักการแนะนำตัว)

  การจำชื่อได้จึงเป็นการสร้างบุคลิกภาพ(Personality)ที่ดีให้เกิดแก่ตัวเรา นอกจากจำชื่อเรียกชื่อได้แม่นยำแล้ว สิ่งสำคัญในการสร้างบุคลิกภาพที่ดีในตนเองคือ หลักการแนะนำตัวให้ผู้พบเจอประทับใจ


  อาจารย์ วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์  อ่านเพิ่มเติม


  คลิปกิจกรรม - VDO CLIP

  จำนวนคลิปทั้งหมด 83 คลิป


  Presentation วันปิด OD รุ่น 4 รพ.พัทยาเมโมเรียล

  วัน-เวลา : 02 มกราคม 2564 22:30:32

  สถานที่ : ตำนานป่า จ.ระยอง


  Presentation วันปิด OD รุ่น 3 รพ.พัทยาเมโมเรียล

  วัน-เวลา : 02 มกราคม 2564 22:30:17

  สถานที่ : ตำนานป่า จ.ระยอง


  Presentation วันปิด OD รุ่น 2 รพ.พัทยาเมโมเรียล

  วัน-เวลา : 02 มกราคม 2564 22:28:53

  สถานที่ : ตำนานป่า จ.ระยอง


  Presentation วันปิด OD รุ่น1 รพ.พัทยาเมโมเรียล

  วัน-เวลา : 02 มกราคม 2564 22:28:28

  สถานที่ : ตำนานป่า จ.ระยอง


  โครงการพัฒนาบุคลากร (OD) หลักสูตร ESB รพ.ลาดกระบังฯ

  วัน-เวลา : 02 มกราคม 2564 22:28:07

  สถานที่ : โรงพยาบาลลาดกระบัง


  โครงการพัฒนาบุคลากร (OD) หลักสูตร ESB รพ.ลาดกระบังฯ

  วัน-เวลา : 02 มกราคม 2564 22:27:42

  สถานที่ : โรงพยาบาลลาดกระบัง


  ลูกค้าของเรา - OUR CLIENT
  สังคมออนไลน์ -  SOCIAL MEDIA


  แผนกลูกค้าสัมพันธ์(CSS)

  091-436-9887
  081-587-5686


  ติดตามเราได้ที่ :        

  ติดต่อเรา - CONTACT US


  บริษัท ออเรียนทอล ฟีนิกซ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

  Oriental Phoenix Consultant Co.,Ltd.

  89/302 หมู่ 1 ถนนบรมราชชนนี ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

  89/302 Village No.1,BOROMRATCHACHONNANI RD.,BANGTOEI,
  SAMPRAN,NAKHONPATHOM 73210

  ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ คุณปกรณ์วิชญ์ 091-436-9887,081-587-5686

  [email protected] / [email protected]
  x
  ×

  เข้าห้องเรียนถ่ายทอดสด