หน้าแรก หน้ารวมบทความ พูดอย่างไรให้มีจังหวะสะกดคนฟัง

พูดอย่างไรให้มีจังหวะสะกดคนฟัง


ผู้เขียน : อาจารย์ วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์   วันที่ : 12 มกราคม 2564  จำนวนผู้เข้าชม 58 คน

กด Like กด Share บทความให้เพื่อน

          การสื่อสารที่ใช้ในแต่ละวันทั้งการเขียน การพิมพ์ข้อความ การใช้ท่าทาง การพูดถือเป็นการสื่อสารที่ทรงอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตมากทีเดียว นอกจากการรู้จักวิธีการพูด การทักทาย การเรียกชื่อ สรรพนาม การใช้คำประโยคเรียกได้ถูกต้องแล้ว การใช้น้ำเสียงในการสื่อสารถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพูดการเจรจาให้ประสบความสำคัญในทุกสถานการณ์

          “น้ำเสียง หมายถึง ความดัง จังหวะและระดับเสียง” ส่งผลให้ผู้ตอบรับการสื่อสารมีปฏิกิริยาทั้งเชิงบวกหรือเชิงลบ 

          ดังนั้น น้ำเสียงจึงมีผู้สนใจเรียนรู้ฝึกฝนกันอย่างจริงจัง เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ความสามารถ ในบางครั้งน้ำเสียงยังส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าในสายอาชีพได้อีกด้วย

          ตัวอย่างในสมัยก่อนเราฟังบทละคร นิทานทางวิทยุเป็นส่วนใหญ่ ทุกครั้งที่ฟังทำให้เกิดจินตนาการภาพผู้พูด ความสวยงามของตัวละครเหล่านั้น เกิดอรรถรสความบันเทิง

พูดอย่างไรให้มีจังหวะสะกดคนฟัง

          หากท่านสนใจฝึกการใช้น้ำเสียงด้วยตนเอง ข้อแนะนำคือ ให้ฝึกดังนี้

          1. ความดัง : ฝึกเปล่งเสียงไต่ระดับความดังตาม dB ที่เหมาะสมตามสถานการณ์และระดับเสียงที่เหมาะสม บางท่านจึงฝึกอ่าน/ร้องเพลงโดยอัดเสียงตนเองไว้เพื่อฟังความดัง-เบาของเสียง

  • ระดับเบามาก (0-20 dB)  : เสียงลมหายใจ  เสียงกระซิบ เสียงหัวใจเต้น
  • ระดับเบา (30-40 dB) : เสียงพูดคุยเบาๆในห้องสมุด/ในห้องประชุม เสียงกรน (เบาๆนะ)
  • ระดับปานกลาง (50-60 dB) :  เสียงพูดคุยทั่วไป (เสียงธรรมดา)  เสียงฝนตกกระเซ็น เบาๆ เสียงกรน (ดัง) เสียงบรรยาย พิธีกร เล่าเรื่อง เสียงครูสอน เสียงร้องเพลง
  • ระดับดัง (70-80 dB) : เสียงเครื่องเป่าลม เสียงเครื่องดูดฝุ่น เสียงเป่านกหวีด เสียงทำกิจกรรม Team Building กิจกรรม OD
  • ระดับดังมาก (90-100 dB) : เสียงเครื่องตัดไม้ เสียงเครื่องดายหญ้า เสียงอุตสาหกรรมในโรงงาน
  • ระดับดังสุดๆ (110-140 dB) : เช่น เสียงดนตรีในผับ/บาร์ เสียงคอนเสิร์ต เครื่องเสียงแสดงงานวัด  เสียงเครื่องบิน

          2. จังหวะ : ฝึกเว้นวรรคประโยคคำพูด อักขระควบกล้ำให้ถูกต้องเช่น ร เรือ  ล ลิง

          ตัวอย่างฝึกอ่าน ร ล คำควบกล้ำและเว้นวรรค

แบบที่ 1 (ร ล คำควบกล้ำ)

          กระโดดลงกระได ลิงวิ่งไวไปไกวเปล

          กวัดแกว่งไม่ลังเล รีบร้อนรนกระวนกระวาย

          ฟักแฟงลงแปลงปลูก ล้วนออกลูกผลเริ่มใหญ่

          ตำลึงลอดรั้วไม้ ร่วงหล่นไร้ใครเหลียวแล

แบบที่ 2 (เรื่องย่อลิลิตตะเลงพ่าย) Cr. Wikipedia

          … พระเจ้าหงสาวดีนันทบุเรงทรงทราบว่า สมเด็จพระมหาธรรมราชาเสด็จสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรได้ครองราชสมบัติ พระองค์จึงตรัสปรึกษาขุนนางทั้งปวงว่า กรุงศรีอยุธยาผลัดเปลี่ยนกษัตริย์ สมเด็จพระนเรศวรและสมเด็จพระเอกาทศรถ พระพี่น้องทั้งสองอาจรบพุ่งชิงความเป็นใหญ่กัน ยังไม่รู้เหตุผลประการใด ควรส่งทัพไปดินแดนอยุธยา เป็นการเตือนสงครามไว้ก่อน ถ้าเหตุการณ์เมืองอยุธยาไม่ปกติสุขก็ให้โจมตีทันที 

          ขุนนางทั้งหลายก็เห็นชอบตามพระราชดำรินั้น พระเจ้าหงสาวดี จึงตรัสให้พระมหาอุปราชเตรียมทัพ ร่วมกับพระมหาราชเจ้านครเชียงใหม่ แต่พระมหาอุปราชากราบทูลพระบิดาว่า โหรทายว่าชันษาของพระองค์ร้ายนัก

          สมเด็จพระเจ้าหงสาวดีตรัสว่า พระมหาธรรมราชาไม่เสียแรงมีโอรสล้วนแต่เชี่ยวชาญกล้าหาญในศึกมิเคยย่อท้อการสงคราม ไม่เคยพักให้พระราชบิดาใช้เลยต้องห้ามเสียอีก ผิดกับพระองค์และให้พระมหาอุปราชาไปเอาภัสตราภรณ์สตรีมาทรงเสีย พระมหาอุปราชาทรงอับอายและหวาดกลัวพระราชอาญาของพระบิดายิ่งนัก จึงเตรียมจัดทัพหลวงและทัพหัวเมืองต่างๆ เพื่อยกมาตีอยุธยา

           ขณะนั้นสมเด็จพระนเรศวรเตรียมทัพจะไปตีกัมพูชาเป็นการแก้แค้นที่ถือโอกาสรุกรานอยุธยาหลายครั้งระหว่างที่อยุธยาติดศึกกับพม่า พอสมเด็จพระนเรศวรทรงทราบข่าวศึกก็ทรงถอนกำลังไปสู้รบกับพม่าทันที ทัพหน้ายกล่วงหน้าไปตั้งที่ตำบลหนองสาหร่าย

          ฝ่ายพระมหาอุปราชาทรงคุมทัพมากับพระเจ้าเชียงใหม่รี้พลรบ 5 แสน เข้ามาทางด่านเจดีย์สามองค์ ทรงชมไม้ ชมนก ชมเขา และคร่ำครวญถึงพระสนมกำนัลมาตลอดจนผ่านไทรโยคลำกระเพิน และเข้ายึดเมืองกาญจนบุรีได้โดยสะดวก

          ต่อจากนั้น ก็เคลื่อนพลผ่านพนมทวนเกิดลางร้ายลมเวรัมภาพัดฉัตรหัก ทรงตั้งค่ายหลวงที่ตำบลตระพังตรุ ฝ่ายสมเด็จพระนเรศวรและสมเด็จพระเอกาทศรถทรงเคลื่อนพยุหยาตราทางชลมารค ไปขึ้นบกที่ปากโมก บังเกิดศุภนิมิต ต่อจากนั้นทรงกรีฑาทัพทางบกไปตั้งค่ายที่ตำบลหนองสาหร่าย 

          เมื่อทรงทราบว่าพม่าส่งทหารมาลาดตะเวน ทรงแน่พระทัยว่าพม่าจะต้องโจมตีกรุงศรีอยุธยาเป็นแน่ จึงรับสั่งให้ทัพหน้าเข้าปะทะข้าศึกแล้ว ล่าถอยเพื่อลวงข้าศึกให้ประมาท แล้วสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับสมเด็จพระเอกาทศรถทรงนำทัพหลวงออกมาช่วย ช้างพระที่นั่งลองเชือกตกมันกลับเขาไปในหมู่ข้าศึกแม่ทัพนายกองตามไม่ทัน สมเด็จพระนเรศวรมหาราชตรัสท้าพระมหาอุปราชาทำยุทธหัตถีและทรงได้รับชัยชนะ โดยทรงใช้พระแสงของ้าวฟันพระมหาอุปราชาขาดคาคอช้าง พระแสงของ้าวนั้นได้รับการขนานนามในภายหลังว่า พระแสงของ้าวเจ้าพระยาแสนพลพ่าย ทางด้านสมเด็จพระเอกาทศรถได้ทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะแก่มังจาชโร

          เมื่อกองทัพพม่าแตกพ่ายไปแล้วสมเด็จพระนเรศวรมาหาราชรับสั่งให้สร้างสถูปเจดีย์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระมหาอุปราชา แล้วจึงเสด็จเลิกทัพกลับกรุงศรีอยุธยา…

          3. ระดับเสียง : มนุษย์มีระดับเสียง 5 ระดับ คือ ธรรมดา สูง1 สูง2 ต่ำ1 ต่ำ2 ฝึกประโยคการใช้ระดับเสียงตามสถานการณ์ ตามตัวอย่าง ดังนี้

  • ใช้ระดับเสียงกับหัวหน้า เจ้านาย ผู้บังคับบัญชา : ใช้โทนเสียงทุ้ม  หนักแน่น เสียงดังสม่ำเสมอ เสียงธรรมดาและเสียงต่ำ1 
  • ใช้ระดับเสียงกับลูกค้า ผู้รับบริการ : ใช้โทนเสียงธรรมดาและโทนเสียงสูง 1 น้ำเสียงกระตือรือร้น มีสีสัน น้ำเสียงธรรมชาติไม่แนะนำให้แปลงเสียงเล็กเบาหรือทำครึ่งเสียง
  • ใช้ระดับเสียงการประชุม พิธีกร : ใช้โทนเสียงสูง 1 เสียงดังสม่ำเสมอ มีจังหวะสูงต่ำ จังหวะเงียบหยุดฟัง จังหวะนำเสนอขึ้นสูง 1 ระดับเรียกความสนใจในการฟัง 
  • ใช้ระดับเสียงผ่านโทรศัพท์ : ควบคุมโทนเสียงให้เป็นเสียงธรรมดาสูงต่ำสม่ำเสมอ ไม่ทุ้มหรือแหลมไป ทำให้ฟังแล้วแสบหู คล้ายกราฟคลื่นจังหวะเต้นของหัวใจ กรณีพูดโต้ตอบคำควบกล้ำชัดถ้อยชัดคำ จะทำให้ผู้สื่อสารได้รับข้อความสมบูรณ์ชัดเจน 

         คนที่รู้จักพูดหรือเรียกว่าพูดเป็น เป็นเสมือนมิตรไมตรีแรกที่ยื่นให้แก่ผู้ฟังทั้งเห็นหน้าหรือไม่เห็นหน้า ทำให้ดูน่ารัก ฉลาดและมีเสน่ห์ สร้างจุดสนใจแรกให้คนสื่อสารด้วยอยากร่วมงาน อยากประสานงานครั้งต่อไป

          ดังนั้น ต้องฝึกอ่านให้มาก ฝึกพูดตามสถานกาณ์ต่างๆ ยิ่งใครยื่นไมค์ให้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่ต้องรับไว้พร้อมพูดอย่างมั่นใจ  การพูดให้มีจังหวะสะกดคนฟังจึงเป็นทั้งพรสวรรค์และพรแสวงที่นำมาซึ่งความสำเร็จได้ในอาชีพการงาน

วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์

อาจารย์ วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์


E-Mail : [email protected]

วันที่ : 12 มกราคม 2564

จำนวนผู้เข้าชม 58 คน

กรุณากดถูกใจ และ เพิ่มเพื่อน Line

บทความที่เกี่ยวข้อง


พูดอย่างไรให้มีจังหวะสะกดคนฟัง

การสื่อสารที่ใช้ในแต่ละวันทั้งการเขียน การพิมพ์ข้อความ การใช้ท่าทาง การพูดถือเป็นการสื่อสารที่ทรงอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตมากทีเดียว นอกจากการรู้จักวิธีการพูด การทักทาย การเรียกชื่อ สรรพนาม

วิธีการบริการให้ได้ใจลูกค้า

การบริการที่ดีหาใช่การดูแลใส่ใจเฉพาะทางร่างกายและจิตใจผู้รับบริการ แต่รวมถึงการดูแลใส่ใจในทุกรายละเอียดรอบข้างในทุกกิจกรรมในสถานที่ที่ให้บริการ ให้การดูแลบริการเกินความคาดหวังลูกค้า โดย จิม แมกนิวสัน

วิธีเรียนรู้แบบโต๊ะโตะจัง

การเรียนรู้ในวัยทำงานต่างจากการเรียนการสอนในวัยเรียน เพราะวัยผู้ใหญ่ได้รับการเรียนรู้มาระยะหนึ่งแล้ว วัยผู้ใหญ่ต้องการอบรมเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อใช้ในการทำงานเป็นหลัก เช่น กลยุทธ์ (Strategic)

กลยุทธ์เอาชนะคนมุทะลุ

ซุนวูกล่าวไว้ว่า “รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง” ข้อสำคัญในการกลยุทธ์สงครามเมื่อเพลี่ยงพล้ำแล้วต้องพลิกแพลงเอาตัวรอดจากสถานการณ์ที่เลวร้ายนั้นได้ เมื่อเป็นฝ่ายปราชัยแล้ว จะพลิกฟื้นเป็นฝ่ายมีชั

นำเสนอสะกดใจแบบ A-R-T Story Telling

“คำพูดแค่เสี้ยววินาที ช่วยสร้างโอกาสดีในอนาคต” หากคุณต้องการสร้างมิติใหม่ในการนำเสนอ ไม่ว่าคุณจะเริ่มสนทนา นำเสนองานขาย ประชุมประจำเดือน นำเสนอโปเจคใหม่ๆ เทคนิคการเล่าเรื่องให้น่าสนใจ

สร้าง CRM in Logistics ให้ติด Top 10

ทุกวันนี้ ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ลูกค้าเลือกซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ คือ ได้รับสินค้าเร็วระบบขนส่งจัดส่งไว ได้ของครบถ้วน เช็คสถานะของได้ ทำให้ตลาดออนไลน์คึกคักในหมู่นักช้อปปิ้ง