หน้าแรก หน้ารวมบทความ บุคลิกภาพดีมีเสน่ห์ (ตอนที่ 1 หลักการแนะนำตัว)

บุคลิกภาพดีมีเสน่ห์ (ตอนที่ 1 หลักการแนะนำตัว)


ผู้เขียน : อาจารย์ วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์   วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2564  จำนวนผู้เข้าชม 81 คน

กด Like กด Share บทความให้เพื่อน

     ปกติเวลาไปบรรยายนอกสถานที่พบปะผู้คนมากมายทั้งภาคราชการและภาคเอกชน ทำให้พบเจอกัลยาณมิตรหลากหลายอาชีพ สิ่งที่ตนเองพยายามจำขึ้นใจเสมอคือพยายามจำชื่อผู้ที่ได้รู้จัก ได้สนทนาปราศรัยด้วยทุกคนให้ได้ซึ่งในโอกาสข้างหน้าเมื่อใดก็ตาม หากพบเจอกันอีกครั้งจะได้เรียกชื่อท่านนั้นได้ด้วยรอยยิ้มพิมพ์ใจ บางครั้งจึงต้องอาศัยการจดบันทึกชื่อ ลักษณะสำคัญ อัตลักษณ์ (Identity)*  พิเศษ 3 สิ่งในบุคคลนั้น 

บุคลิกภาพดีมีเสน่ห์ (ตอนที่ 1 หลักการแนะนำตัว)

     เพราะอะไรเล่า ท่านทราบหรือไม่ ?

     การจำชื่อเรียกชื่อได้นั้น..ถือเป็น “เสน่ห์ที่น่าประทับใจ” เชื่อมมิตรภาพแก่คู่สนทนา หากจดจำได้นับว่าเป็นพรสวรรค์ชั้นเยี่ยมทีเดียว แต่ถ้าจำนวนคนมากเป็นร้อยคงจำไม่ไหว ต้องอาศัยเทคนิคเฉพาะในการจดจำบุคคล 3 สิ่งและการบันทึกที่ละเอียดแล้วล่ะ !

     การจำชื่อได้จึงเป็นการสร้าง บุคลิกภาพ (Personality) ที่ดีให้เกิดแก่ตัวเรา นอกจากจำชื่อเรียกชื่อได้แม่นยำแล้ว สิ่งสำคัญในการสร้างบุคลิกภาพที่ดีในตนเองคือ หลักการแนะนำตัวให้ผู้พบเจอประทับใจ สร้างความเคารพให้เกียรติยกย่อง

     เพราะการแนะนำตัวที่ถูกต้อง เป็นการให้เกียรติผู้ที่เราแนะนำอีกทั้งยังเป็นมารยาทสำคัญในการทำงานทุกสถานที่ที่ทุกท่านต้องพึงมีไว้

 หลักการแนะนำตัว แบ่งออกเป็น 3  แบบ

     1. แนะนำตัวเราแก่ผู้อื่น

  • แนะนำโดยวาจา : แจ้งชื่อจริง-นามสกุล ตำแหน่ง แก่ผู้ที่สนทนาด้วยพร้อมยกมือสวัสดีทักทายตามระดับความอาวุโส เทคนิคการยกมือไหว้ทักทายง่ายๆให้จำที่ระดับปลายนิ้วชี้เป็นเกณฑ์ หากระดับอายุเท่ากันหรือผู้นั้นอายุน้อยกว่าปลายนิ้วชี้อยู่ระหว่างอก กรณีรับไหว้ลูกค้าแขกผู้มาเยือนหรือไม่ทราบอายุผู้ที่สนทนาด้วยให้ปลายนิ้วชี้อยู่ที่ปลายจมูก หากต้องแนะนำตัวแก่ผู้ที่อาวุโสกว่ายกมือสวัสดีปลายนิ้วชี้อยู่ระหว่างคิ้ว

เทคนิคการไหว้ที่สวยงามและถูกต้อง 

  • การค้อมเอียง 3 สิ่ง ศีรษะ คอ ไหล่ 
  • นิ้วมือเรียง 5 นิ้ว ฝ่ามือประกบตูมเล็กน้อยคล้ายดอกบัว
  • ท่อนแขนเหยียดแนบอกข้อศอกรูปตัว วี (V)
  • ยืนเท้าทำมุมเล็กน้อยรูปตัว วี (V) หรือตัว วาย (Y) ตามโอกาสที่เหมาะสม
  • แนะนำโดยให้นามบัตร : ขออนุญาตให้นามบัตร โดยยื่นนามบัตรส่งให้ผู้รับได้ 2 แบบ คือ ส่ง 2 มือ และส่งนามบัตรด้วยมือขวา มือซ้ายแตะปลายข้อศอกขวาเล็กน้อย

     2. แนะนำผู้อื่น

  • แนะนำให้รู้จักบุคคลที่ 3 หลักเกณฑ์การแนะนำคือแนะนำผู้ดำรงตำแหน่งสูงกว่าแก่ผู้ตำแหน่งต่ำกว่า จำง่ายๆว่าแนะนำเด็ก/ผู้น้อยให้รู้จักผู้อาวุโสก่อน  จึงค่อยแนะนำว่าคนที่พามารู้จักเป็นใคร   เช่น กรณีพาพนักงานใหม่ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การตลาดทำความรู้จักในแผนกการตลาด ฝ่ายบุคคลพาเข้ามาพบผู้จัดการแผนกการตลาด

จึงแนะนำว่า…

“ท่านนี้คือคุณสมชาย ผู้จัดการแผนกการตลาดค่ะ คุณพลอยใส”

“คุณสมชายคะ ขออนุญาตแนะนำคุณพิมพลอยเจ้าหน้าที่การตลาดคนใหม่ค่ะ”

  • แนะนำตำแหน่งที่เท่าเทียมกัน ให้แนะนำสุภาพสตรีก่อนสุภาพบุรุษเพื่อเป็นการให้เกียรติ 
  • แนะนำกลุ่มบุคคล ที่มาจำนวนมาก ให้แนะนำแขกผู้มาเยือนรู้จักกับเจ้าของสถานที่/ผู้อาวุโสระดับบริหารสถานที่นั้นก่อนจึงแนะนำกลุ่มผู้มาเยือน

     3.แนะนำตัวเองทางโทรศัพท์ 

  • ให้ผู้รับสายทักทาย แนะนำตนเองและสถานที่ก่อนจึงสนทนาต่อไป ถือเป็นมารยาทในการรับทางโทรศัพท์ เว้นเสียแต่ปลายสายที่โทรมาชิงสนทนาเสียก่อน ไม่ผิดหลักอะไรแต่เมื่อสนทนาจบทางโทรศัพท์ให้กล่าวขอบคุณก่อนวางสาย
อัตลักษณ์ (Identity)*  มาจากภาษาบาลีว่า อตฺต + ลักษณ   โดยมีความหมายว่าคุณลักษณะเฉพาะตัว
วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์

อาจารย์ วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์


E-Mail : [email protected]

วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2564

จำนวนผู้เข้าชม 81 คน

กรุณากดถูกใจ และ เพิ่มเพื่อน Line

บทความที่เกี่ยวข้อง


วิธีทำ OKRs Coaching

ในช่วงปีแรกของการจัดทำ OKRs ควรมีการวางแผนการโค้ชกระตุ้นผลงานเรียก “OKRs Coaching” ให้การจัดทำ OKRs บรรลุได้ตามเป้าหมายงานที่ตั้งไว้ในแต่ละไตรมาส โค้ชจะทำการค้นหาสิ่งที่ผู้ได้รับการโค้ชให้แสดงออก

นักสื่อสารที่ทรงพลังมีนิสัย 10 ข้อ

หากท่านได้อ่านบทความนี้ถือเป็นโอกาสดี ได้เรียนรู้กลวิธีปรับนิสัยการสื่อสารให้ทรงพลังสร้างเสน่ห์ชวนมอง ไม่ว่าท่านอยู่ในการงานหน้าที่อาชีพระดับใด นักธุรกิจ ผู้จัดการ หัวหน้างาน นักขาย พ่อค้า ครู

บุคลิกภาพดีมีเสน่ห์ (ตอนที่ 1 หลักการแนะนำตัว)

การจำชื่อได้จึงเป็นการสร้างบุคลิกภาพ(Personality)ที่ดีให้เกิดแก่ตัวเรา นอกจากจำชื่อเรียกชื่อได้แม่นยำแล้ว สิ่งสำคัญในการสร้างบุคลิกภาพที่ดีในตนเองคือ หลักการแนะนำตัวให้ผู้พบเจอประทับใจ

ตัวอย่างวิธีกำหนดเป้าหมาย (Target) KPIs

ในการเขียนดัชนีชี้วัดผลงานหลัก(Key Performance Indicators) 1 ตัวชี้วัดทั้งระดับหน่วยงาน(Unit/Department KPI)และรายบุคคล(Individual KPI)นั้น มีองค์ประกอบในการเขียนหลายข้อเพื่อให้ผลลัพธ์ที่ได้รับ

เกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแบบแบ่งกลุ่ม (Career Path and Band)

จากส่วนหนึ่งของงานวิจัยบริษัทฯ ที่ทำการศึกษาหัวข้อ “แรงจูงใจในการทำงานและความผูกพันในองค์กร” กลุ่มพนักงานบริษัทเอกชน พบว่า พนักงานที่ทำงานแต่ละหน้าที่ในองค์กรนั้นๆ มีความต้องการขั้นพื้นฐานที่แตกต่าง

เลือกวัคซีนโควิดชนิดไหนดี ?

เป็นวัคซีนที่ใช้หลักการทำงานเช่นเดียวกับวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ วัคซีนป้องกันโปลิโอ วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า เป็นต้น ทำการเพาะเลี้ยงบน Vero cell เมื่อเพาะได้จำนวนมากจึงนำมาทำลายฆ่าเชื้อให้ตาย