บริหารผลงานแบบOKRs(ตอนที่ 2)

อ.วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์ 09 Jan 2020 16:25:40
     
remove_red_eye
view
insert_comment
comment

        เครื่องมือจัดทำOKRs(OKRs Tools) 

 .. “You cannot manage what you cannot measure”
ถ้าวัดไม่ได้ก็บริหารจัดการไม่ได้ เช่นเดียวกันต่อให้ท่านตั้งวัตถุประสงค์และ
ผลลัพธ์ดีเพียงใด หากขาดการติดตาม แก้ไขก็เสียเวลาเปล่า.. 


             ในตอนที่แล้ว กล่าวถึงการเริ่มต้นใช้OKRsในองค์กร ที่มาการจัดทำและการแบ่งสัดส่วน ในตอนที่ 2 นี้ จะเล่าถึงเครื่องมือสำคัญอันจะทำให้การบริหารOKRs อย่างมีประสิทธิภาพ Managerมีการติดตามทุกไตรมาสอย่างอย่างสม่ำเสมอ
หากเปรียบเทียบการประเมินผลแบบเดิม ตามภาพด้านล่าง ดังนี้ 


            จะเห็นว่า การเลือกใช้ตัวประเมินแบบ KPIs หรือ OKRs นั้น ขึ้นอยู่กับเป้าหมายจริงขององค์กร ความสามารถในการจัดการทั้งกระบวนการของบุคลากรตลอดระยะเวลาการประเมิน
โดย KPIs นั้นมีระบบประเมินที่ค่อนข้างละเอียดใช้เวลานาน มีการเตรียมเอกสาร ขั้นตอน ข้อมูลย้อนหลังประกอบในการจัดทำข้อมูลใหม่พอควร หรือองค์กรที่อาจไม่ต้องการแข่งขันสูงมากนัก เหมาะกับการทำงานในองค์กรทั่วไป องค์กรไม่หวังผลกำไรNGOในบางพื้นที่ มีแนวทางการวัดที่ใช้ระยะเวลานาน ครอบคลุมเป็นปี เช่น งานวิจัย งานประเมินสิ้นปี ประมวลความสามารถรายปี เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ประสิทธิภาพในการประเมินการใช้งาน ประเมินความพึงพอใจรอบปี ประเมินประสิทธิผลรอบปี 

           ส่วน OKRs นั้น เหมาะกับองค์กรที่ต้องการปรับตัวให้ทันกับการแข่งขันทางการตลาด การการปรับกระบวนการ สินค้า บริการตามไตรมาส ผลลัพธ์ทุกไตรมาสช่วยกำหนดกลยุทธ์ใหม่ๆในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ เช่น ธุรกิจด้านการสื่อสาร ธนาคาร งานสนับสนุนการบริการทั้งภาครัฐวิสาหกิจ ธุรกิจด้านสุขภาพความงาม ธุรกิจการแข่งขัน งานออกแบบ งานนำเสนอสินค้าบริการใหม่ๆ 

          เน้นการคิด Objectives &Key Results ประเมินรายสัปดาห์รายเดือน Managerมีการประชุมทุกไตรมาส เมื่อจบไตรมาสนั้นๆ ก่อนขึ้นไตรมาสใหม่เริ่มคิด OKRs ใหม่ ในหน้าที่งานหลักไม่ใช่งาน Routine ( Key Job No Daily Job ) มีความยืดหยุ่นแก้ไขตามงานจริง ไม่มีตัววัดผลสำเร็จตัวไหนได้คะแนนเต็ม 100 % หรือในทางทฤษฎีกล่าวว่า Sweet -Spot 70 % อัตราความสำเร็จอยู่ไม่เกิน 70 % บางองค์กรขออัตราความสำเร็จไปที่ 80 % พอรับได้ 

          ในทางกลับกัน แต่เดิมท่านอาจพบ KPIs บางองค์กร อัตราความสำเร็จที่ตั้งไว้ เรียกว่า “Performance Agreement” ไปถึง 100 % บางองค์กรตั้งเกิน 100 -200 % ด้วยซ้ำไปซึ่งเป็นไปได้น้อยมากที่สุด ที่ความสามารถการในการจัดการจะดีเยี่ยมเกินเกณฑ์ แสดงว่างานนั้นอาจมีความเป็นไปได้ว่าเป็นแบบงานสังเคราะห์( Synthesis ) ขึ้นใหม่ นั่นแสดงถึงท่านกำหนดตัววัดผลง่ายไป ทำให้ตัววัดผลสำเร็จตามเกณฑ์ วิธีการวัดไม่ท้าทาย วัดตามความสามารถที่ทำได้ 

           ผู้เขียนจึงแนะนำไปว่า “ควรเปลี่ยนหัวข้อการวัดผลเป็นด้านอื่น เรื่องอื่น ปรับเวลา เก็บข้อผิดพลาด ปรับอัตราความสำเร็จ” นั่นคือการประเมินผลแบบ KPIsที่ผ่านมา…. 

          แต่ในการวัดแบบ OKRs นั้นยอมรับได้แค่ 70 % ถือว่าท่านทำได้สำเร็จตามเป้าหมายแล้ว การวัดผลแบบ OKRs จึงเหมาะกับ New Generation ชอบคิด ชอบพัฒนาตามความสามารถ ทำงานโดยคิดนอกกรอบ ไม่เน้นวิธีการมาก เน้น ผลสำเร็จตามกรอบวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ Objective คือคำถามว่า .. . “ เราจะทำอะไร”(What) แต่ Key Results คือ Tactics (วิธีการไปให้ถึงObjectives ทำอย่างไร) 

          ถ้าองค์กรไหน มีพนักงานส่วนมากชอบแบบ “รับคำสั่ง” มากกว่า “คิดนอกกรอบ” ท่านควรพิจารณาทบทวนอีกครั้งว่า จะใช้ KPIs หรือ OKRs ดี ??

สำหรับเครื่องมือที่ช่วยบริหารจัดการ OKRs นั้นแนะนำว่าหากท่านเริ่มจัดทำระยะแรก ไม่จำเป็นต้องทุ่มเทซื้อโปรแกรมที่ผลิตมาขายตามท้องตลาดทั่วไปซึ่งมีราคาค่อนข้างสูง
ในระยะแรกผู้เขียนแนะนำให้สร้างSheet เองจากโปรแกรม Microsoft Excel /Word เพื่อติดตามทำ OKRsไปสักระยะ 1-2 ไตรมาส หรือมองในระยะยาวมีการจัดทำ OKRsทั้งองค์กร ร่วมกันประชุมตัดสินใจเขียนโปรแกรม Software สนับสนุนแบบออนไลน์ 


ตัวอย่างเครื่องมือที่ช่วยบริหารจัดการ OKRs (OKRs Tools) 

          1. โปรแกรมคำนวณSpreadsheet จาก Microsoft Office ใช้คำนวณตัวเลขที่ตั้ง KRs คะแนนเกรด(OKRs Grading)ภาพรวม ผลการคำนวณจะตรงกัน ค่าความเชื่อมั่นสูง 

          2. File Document อาจสร้างจาก Microsoft -Word /Microsoft- Excel สร้างแบบเดียวกันทั้งองค์กร ทำไฟล์เอกสารลงส่วนกลาง สะดวกในการดูทุกไตรมาสของฝ่ายบริหาร ผู้จัดการ หรือแม้แต่พนักงานเอง สามารถเข้าไปดูอัตราความสำเร็จของตนเองแต่ละไตรมาส ข้อดีของการทำโปรแกรมนี้ คือไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย 

          3. Manual Paper Sheet ใบติดตาม OKRs ตามไตรมาส(แบบฟอร์มเอกสาร) ในแบบนี้อาจสะดวกช่วงแรก หรือสำหรับผู้ไม่ถนัดใช้คอมพิวเตอร์ แต่หากเอกสารสูญหายข้อมูลไม่มีเก็บไว้ ที่สำคัญเปลืองพื้นที่การจัดเก็บเอกสารเล่มแฟ้ม 

          4. โปรแกรม OKRs Software เป็นโปรแกรมที่แต่ละองค์กรออกแบบเองตามความเหมาะสม รูปแบบการวัด แบบฟอร์มกรอกข้อมูลออกแบบให้เหมาะสมตามตำแหน่ง จำนวนบุคลากร สามารถสรุปผลตามไตรมาสผ่านระบบออนไลน์ของบริษัท เหมาะสำหรับองค์กรที่มีพนักงานจำนวนมากมีสาขาอื่นๆ ดังนั้น โปรแกรมเมอร์ของบริษัทจะเขียนขึ้นโดยกำหนดแบบฟอร์มผ่านระบบลิงค์ของเวบไซค์บริษัท เพื่อป้องกันด้านความปลอดภัยของข้อมูล ตั้งรหัสการเข้าผ่าน กำหนดระดับผู้ที่เข้าดูแก้ไขได้
              ข้อดี ของโปรแกรมนี้คือใช้ง่าย ออนไลน์ โปรแกรมเมอร์ปรับเปลี่ยนแบบฟอร์มเองได้ตามความต้องการแต่ละไตรมาส สามารถดึงข้อมูลแบบประมวลผลภาพได้ตลอดเวลา ผู้บริหารเห็นภาพรวมของ OKRs ได้ง่าย ข้อเสีย ผู้เขียนโปรแกรมต้องเข้าใจรายละเอียดการวาง Platform จากผู้รู้ OKRs ไม่เช่นนั้นเสียเวลาในการเขียน 

         5. โปรแกรมที่ขายออนไลน์ในInternet เช่น Weekdone , Betterwork ,Perdoo ,Atiim ,15Fire etc.แต่ละโปรแกรมจะมีราคาแตกต่างไปโดยคิดราคาต่อคนไปตามค่าเงินของประเทศที่ผลิตโปรแกรมนั้น เช่น เริ่มต้น 200กว่าบาทต่อคน หากท่านต้องการทำ OKRs 100 คน = 200x100-> 20,000 บาท บางที่ซื้อแบบปีต่อปี บางโปรแกรมซื้อ 

          ระยะยาว ข้อดีคือ ง่ายต่อการนำมาใช้ได้เลยทันที แต่ข้อเสียคือ โปรแกรมอาจไม่เหมาะในระยะยาว ดูยาก รูปแบบไม่ตรงตามที่องค์กรต้องการ 

          ในครั้งต่อไปตอนที่ 3 ผู้เขียนจะมาเล่าเรื่องการให้เกรด OKRs (OKRs Grading) ทำอย่างไร ? จะให้ถูกต้อง มีความเสมอภาค และตัวอย่างการทำ OKRs แบบง่ายมาเป็นตัวอย่างไปใช้จริง  

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นรูปโปรไฟล์ :how long does viagra last 17 Apr 2020 10:06:39 83.142.55.xxx
how long does viagra last viagra samples [url=https://viatribuy.com/#]buy viagra online[/url]
viagra pills 17 Apr 2020 10:54:18 176.119.141.xxx
viagra pills how long does viagra last [url=https://viatribuy.com/#]viagra samples[/url]
tolikkk 10 Apr 2020 00:33:38 193.37.32.xxx
Vigora|fast delivery ;;free prescription drug indian generic Vigora in Australia overseas with NO PRESCRIPTIONs ; order cheap Vigora in Ireland NO PRESCRIPTION quick delivery ; [b]cheap online order Vigora in UK/GB NO PRESCRIPTION quick delivery [/b] ; discount prices Vigora in USA from a Canadian pharmacy ; where to order Vigora in USA without a rx overnight [quote] *** Top Quality for brand and generic meds *** Low prices + Bonuses *** NO PRESCRIPTION REQUIRED *** Fast Worldwide Delivery! *** No Hidden Costs or Membership Fees! *** 24/7/365 Customer Support *** We accept: Visa/MasterCard/eCheck/Amex [/quote] [url=http://trustedmeds.store/shop/go.php?sid=5&search=Vigora] [u][b]>>> Want to buy with Discount? CLICK HERE! <<<[/b][/u] [/url] [u][b]SAVE MONEY WITH US >>>[/b][/u] https://tinyurl.com/y9xxn3b9 RELATED TAGS: safe order Vigora in UK/GB purchase cheapest Vigora no prescription USA generic Vigora online overnight without dr approval [b]Vigora|fast delivery ;;free prescription drug [/b] best price Vigora prescriptions online Vigora overnight delivery no r x USA purchase cheapest Vigora prescription from doctors online Vigora without doctor prescription USA where to buy Vigora no prescription fast delivery Vigora online lowest prices USA cheap generic Vigora overnight fedex USA Vigora next day no prescription where to order Vigora same day delivery USA Vigora no script next day delivery USA fda approved Vigora tablets without script USA Vigora in USA cost for Vigora overnight cheap USA Vigora overnight delivery cod buy legitimate Vigora with no perscription USA Vigora prescriptions online buy safety cheapest Vigora without a prescription USA Vigora no rx required USA cheap price for generic Vigora no script needed USA Vigora shipping no prescription in United Kingdom ;purchase cheapest generic Vigora saturday delivery ;licensed pharmacy to buy Vigora in UK/GB ;want Vigora in UK/GB orders Vigora cash on delivery USA ;order cheap online Vigora with overnight delivery USA where to buy legitimate Vigora medication without prescription best price for generic Vigorain Chandler Vigora express delivery USA where can i buy generic Vigorain GB purchase generic Vigora online no prescription fedex get at low cost Vigora from pharmacy no prescription purchase at best price Vigora in Ireland ;order online generic Vigora tablets without script ;order with low price Vigorain Lambeth ;best offer for Vigora no prescriptions needed USA do you know how i can buy Vigora shipped by cash on delivery ;purchase Vigora with no perscription USA ;Vigora overnight delivery need Vigora in UK/GB ;how can i get Vigorain Glendale ;purchase cheapest Vigora in Ireland ;best offer for Vigora online pharmacy USA ;wholesale Vigora in Canada where do i get Vigora in Ireland where to buy Vigora in Australia //find generic Vigora in Canada ;;get Vigora in Canada ;buy free online Vigora in Canada ;safe order generic Vigora in Ireland buy cheapest generic Vigora in USA ;order easy Vigora in UK/GB ;where to purchase Vigora in Canada ;licensed pharmacy Vigora in Ireland ;low cost Vigora in UK/GB ; cheap price for generic Vigora in Canada legitimate pharmacy Vigora in UK/GB buy safety Vigora in Ireland [url=https://hirayamasachiko.com/forums/topic/generic-drugs-calcitriol-overseas-with-no-prescriptions/]generic drugs Calcitriol overseas with no prescriptions[/url] [url=http://www.koapa.org/forum/viewtopic.php?f=4&t=238921]cheapest price Slimonil Men no prescription no fees[/url] [url=http://forum.didebansanat.ir/showthread.php?tid=21853&pid=134755#pid134755]quality generic Isosorbide mononitrate overnight no prescription required[/url] [url=http://forum.rivalrp.cz/viewtopic.php?f=27&t=310754&p=450735#p450735]cheap prices Lasuna pharmacy without a prescription[/url] [url=http://www.neomon.com/site/index.php/forum/suggestion-box/216-anafranil-order-in-wisconsin]lowest price Soft Pack-40 overnight delivery no r x[/url] [url=http://jajanyuk.com/forums/topic/buy-cheap-celebrex-no-dr-approval-cash-on-delivery/]buy cheap Celebrex no dr approval cash on delivery[/url] [url=http://d3hc.de/viewtopic.php?f=2&t=596891]buy at low price Robaxin pay cod without prescription[/url]
gdnlymor 06 Apr 2020 13:29:12 195.154.183.xxx
viagra erection vs regular viagra contraindications viagra online generic viagra online generic names for cialis and viagra sister gives brother viagra homemade viagra juice that really work [url=https://viagrnetwork.com/#]viagra boner [/url] does viagra cause angina pictures show viagra results https://viagrnetwork.com/# - cialis vs viagra
koatcmor 26 Mar 2020 02:27:43 195.154.183.xxx
stepmom gives son viagra viagra dosage recommendations viagra boner how long does viagra take to work generic viagra available in usa tranny viagra viagra on netflix [url=https://pharm-usa-official.com/# #]generic viagra available [/url] pharmacy viagra can you take viagra with losartan https://pharm-usa-official.com - buy viagra online http://mediaapp-xh3.com/2019/11/21/chartbook/comment-page-10/?unapproved=768414&moderation-hash=c1ba70a011505c9a26663cc894161fb8#comment-768414 https://www.floridagolfschoolvacations.com/national-golf_indaba20-20bunker1-jpg/?unapproved=238491&moderation-hash=04655bacd96865838e39ca96198caa8d#comment-238491 https://www.diariocolatino.com/prevencion-contra-el-covid19-por-el-gobierno-es-muy-atinado-escobar-alas/?unapproved=97653&moderation-hash=9426e6efb8b4fc501f8dc6b1f52a8f5e#comment-97653 http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/index.php/2010/06/04/conflicto-armado-tenia-ardiendo-altos-de-la-virgen-mucho-antes-que-el-fuego-se-lo-consumiera/?unapproved=1878291&moderation-hash=c4dcc786a59fec07f93f81afbdb64188#comment-1878291 https://uzmanshehzad.com/the-purge-anarchy-2014-480p-brrip-dual-audio-english-org-hindi/?unapproved=40834&moderation-hash=675af24750db19d7382ba339d4c0d51f#comment-40834
09 Jan 2020 17:02:38 49.230.71.xxx
ขอบคุณครับ อ
Kristina 22 Apr 2020 05:49:23 85.202.194.xxx
ciprofloxacin cost walmart ciprofloxacin 500mg antibiotics ciprofloxacin 500mg antibiotics walmart cost [url=https://ciprofloxacin.confrancisyalgomas.com/#]ciprofloxacin 500mg antibiotics walmart cost[/url]
Bernadette 22 Apr 2020 07:26:43 185.250.44.xxx
buy ciprofloxacin cipro ciprofloxacin cipro without a doctor prescription [url=https://ciprofloxacin.confrancisyalgomas.com/#]ciprofloxacin 500mg[/url]
cialis for sale 27 Apr 2020 22:51:19 45.132.184.xxx
cialis for sale [url=https://calis24.com/#]buy cialis online without prescription[/url]
where can i find tylenol 05 May 2020 01:42:47 91.222.239.xxx
You can definitely see your skills in the article you write. The sector hopes for more passionate writers like you who are not afraid to mention how they believe. All the time go after your heart.
pfizer viagra 06 May 2020 23:01:22 193.203.8.xxx
viagra use [url=https://viagenupi.com/#]pfizer viagra[/url] side effects of viagra pfizer viagra buy viagra online usa
herbal alternative viagra 06 May 2020 23:18:44 193.202.82.xxx
is viagra covered by insurance [url=https://viagenupi.com/#]herbal alternative viagra[/url] natural viagra alternative herbal alternative viagra 100mg viagra for sale
buy keflex 04 Jun 2020 06:01:52 45.138.100.xxx
buy keflex
over the counter cialis 06 Jun 2020 13:21:02 95.181.177.xxx
over the counter cialis
viagra 100mg price costco 02 Jul 2020 00:30:12 193.203.11.xxx
viagra 100mg price costco
where can i buy hydroxychloroquine 200 mg 07 Jul 2020 22:18:29 193.203.10.xxx
where can i buy hydroxychloroquine 200 mg
buy pills erection viagra 10 Jul 2020 10:35:31 2.57.77.xxx
buy pills erection viagra
overnight viagra 11 Jul 2020 20:03:12 45.148.235.xxx
overnight viagra
buy generic viagra 06 Aug 2020 10:48:23 46.161.61.xxx
buy generic viagra
januvia coupon 11 Aug 2020 08:00:28 45.148.233.xxx
januvia coupon
generic substitute for januvia 13 Aug 2020 01:49:59 77.220.194.xxx
generic substitute for januvia
buying cialis online 13 Aug 2020 02:24:24 193.202.83.xxx
buying cialis online
cialis warnings 14 Aug 2020 07:33:47 194.104.11.xxx
cialis warnings
hydroxychloroquine drug 14 Aug 2020 11:23:23 195.133.56.xxx
hydroxychloroquine drug
keflex price at walmart 02 Sep 2020 11:03:16 81.22.47.xxx
keflex price at walmart
order azithromycin 16 Sep 2020 21:33:13 195.133.56.xxx
order azithromycin
MarvinTer 23 Sep 2020 04:39:02 95.165.96.xxx
Хочешь быть сильным? Тебе сюда - [url=https://moretesto.ru/injektsionnye/tri-trenbolon]три тренболон кур[/url]
viagra 100mg 23 Sep 2020 18:13:51 77.220.194.xxx
viagra 100mg