จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)

อ.วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์ 02 Feb 2017 13:00:51
     
remove_red_eye
view
insert_comment
comment


         หลังจากผ่านกระบวนการ สรรหาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสม ทั้งทางผลปฏิบัติงานและสมรรถนะความสามารถ เมื่อเข้าสู่กระบวนการพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) อาจกำหนดแนวทางพัฒนาที่แตกต่างกันไปตามความเหมาะสม ความจำเป็น ระยะเวลาและงบประมาณขององค์กร 

          รูปแบบที่จัดทำทั่วไป แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
  
          การเลือกจัดทำแผนพัฒนา เป็นระยะ 

          - จัดทำแผนพัฒนาระยะสั้น (Short Course) : อบรม(Training) , มอบหมายให้ศึกษางานดังกล่าวแล้วมาสรุป (Reading-Briefing) , ศึกษาดูงานในองค์กรตัวอย่าง (Best Practice) , เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ(Workshop)
          - จัดทำแผนระยะกลาง (Middle Course) : ระบบจับคู่เพื่อคอยดูแลงานอย่างใกล้ชิด(Buddy) , พี่เลี้ยงคอยดูแลควบคุม (Monitoring) , ผู้เชี่ยวชาญสอนงานใกล้ชิด(Expert Briefing) , มอบหมายให้สังเกตรายงานเป็นระยะ (Observation)
          - จัดทำแผนระยะยาว (Long Course) : มอบหมายโครงการให้จัดทำ (Project Assignment) , ส่งศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น (Continuing Education) 

          ตัวอย่างแผนพัฒนารายบุคคล(จากภาพ) ต้องลำดับการพัฒนาที่เร่งด่วนและสำคัญมากเป็นอันดับแรกๆ อาจแบ่งระยะเวลา พัฒนาแต่ละ GAP ที่พบแตกต่างกัน ไม่จำเป็นว่า แต่ละรูปแบบต้องพัฒนาระยะสั้นหรือพัฒนาระยะยาว มีการผสมผสานรูปการพัฒนาในหนึ่งตำแหน่งต่างกัน แต่เมื่อจบการพัฒนาแต่ละจุด ต้องมีการประเมินผลลัพธ์ที่ได้ และทำการ Feedback ให้พนักงานท่านนั้นรับทราบ เพื่อนำมาปรับปรุง ส่งเสริมศักยภาพ (High Potential) ต่อไป
          แต่ละองค์กรต้องมีการวางแผนพัฒนาที่เป็นรูปแบบมาตรฐานตนเอง ไว้ก่อน หลังมีการประเมินผลปฏิบัติงาน(KPI) ประเมินสมรรถนะความสามารถ(Competency)ในงานปลายปีแล้ว ผู้จัดทำที่รับผิดชอบดูแลแผนพัฒนา ควรมีการประชุมส่วนที่เกี่ยวข้อง รวบรวม นำเสนอ วางรูปแบบ เสนองบประมาณ ที่เหมาะสมร่วมกัน เพื่อการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
.....................................................................
คำถามชวนคิด 

แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) นั้น ควรใช้พัฒนาบุคคลกลุ่มใดในองค์กร ? 

1) กลุ่มหัวหน้างาน , ผู้จัดการ 

2) กลุ่มพนักงานทำงานเกรด A ,B 

3) กลุ่มพนักงานที่หัวหน้าแผนกคัดเลือกขึ้น 

4) พนักงานที่ทำงานต่ำกว่ามาตรฐาน 

5) กลุ่มพนักงานดาวเด่น 

คำตอบ คือ ....................................................................................

...............................................................
Cr.picture 

http://www.aussiecon4.org.au/read-books

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นรูปโปรไฟล์ :erurgessormanok 22 Apr 2020 01:17:13 195.154.183.xxx
free casino slot games [url=http://casinorealmoneysoe.com/ ]slot games [/url] casino real money online casino gambling
Dreacililleno 25 Apr 2020 00:05:46 62.210.202.xxx
http://onlinecasinosw.com/ online slots big fish casino play slots online free casino
erurgessormanok 05 May 2020 16:15:09 195.154.183.xxx
http://casinogamespqr.com/ online slot games [url=http://casinogamespqr.com/ ]online casino gambling [/url] online casinos
Dreacililleno 09 May 2020 17:47:52 62.210.202.xxx
http://onlinecasinofbk.com/ casino games play slots real money casino online casino bonus
Dreacililleno 13 May 2020 02:53:57 62.210.202.xxx
casino blackjack slot games slots games slots games free [url=http://onlinecasinofbk.com/ ]casino games [/url]
Dreacililleno 14 May 2020 03:30:05 62.210.202.xxx
cbd oil store hemp cbd cbd gummies hemp cbd oil
Dreacililleno 14 May 2020 14:49:40 62.210.202.xxx
cbd gummies hemp oil cbd oil benefits
Dreacililleno 14 May 2020 20:57:24 62.210.202.xxx
cbd oil for dogs [url=http://cbdoilusd.com/ ]buy cbd oil online [/url] best cbd oil cbd oil at walmart
Dreacililleno 15 May 2020 03:26:53 62.210.202.xxx
cbd oil benefits cbd cream cbd pure cbd oil online
Dreacililleno 15 May 2020 10:29:40 62.210.202.xxx
cbd medic [url=http://cbdoilusd.com/ ]cdb oils [/url] cbd oil at walmart pure cbd oil cbd oil benefits
Dreacililleno 18 May 2020 13:47:28 62.210.202.xxx
cbd oil for pain buy cbd oil cdb oils cbd drops [url=http://cbdoilglk.com/ ]cbd oil at walmart [/url]
Dreacililleno 19 May 2020 00:30:28 62.210.202.xxx
buy hemp oil cbd oil benefits buy cbd oil cbd oils [url=http://buycbdoilwalm.com/ ]buy cbd [/url]
Dreacililleno 19 May 2020 07:12:03 62.210.202.xxx
http://buycbdoilwalm.com/ cbd vape [url=http://buycbdoilwalm.com/ ]cbd products [/url] buy cbd oil online
Dreacililleno 19 May 2020 13:53:34 62.210.202.xxx
cdb oils [url=http://buycbdoilwalm.com/ ]cbd oil for pain [/url] cbd vape cbd gummies walmart
Dreacililleno 19 May 2020 20:30:57 62.210.202.xxx
cbd for sale [url=http://buycbdoilwalm.com/ ]cbd oil for pain [/url] cbd oils cbd capsules
Dreacililleno 20 May 2020 09:44:23 62.210.202.xxx
http://buycbdoilwalm.com/ cbd oil benefits [url=http://buycbdoilwalm.com/ ]cbd medic [/url] cbd oil online
Dreacililleno 20 May 2020 16:29:33 62.210.202.xxx
cbd pure [url=http://buycbdoilwalm.com/ ]hemp cbd oil [/url] cbd hemp cbd products
Dreacililleno 20 May 2020 23:22:05 62.210.202.xxx
cbd online http://buycbdoilwalm.com/ cbd oil cbd tinctures cbd oil for dogs
Dreacililleno 21 May 2020 05:56:26 62.210.202.xxx
cbd oil http://buycbdoilwalm.com/ cbd for dogs cannabis oil cbd store
Dreacililleno 21 May 2020 12:48:39 62.210.202.xxx
http://buycbdoilwalm.com/ cbd oil benefits cannabis oil hemp oil for pain cbd oil benefits
Dreacililleno 21 May 2020 23:33:43 62.210.202.xxx
cbd oil for sale [url=http://buycbdoilonline.us.com/ ]cbd oil at walmart [/url] cbd for sale cbd oil benefits
erurgessormanok 21 May 2020 23:54:35 195.154.183.xxx
http://cbdoilrx.us.com/ cbd oil for sale cbd oil at walmart cbd for dogs cbd cream
Dreacililleno 22 May 2020 05:54:07 62.210.202.xxx
cbd oil at walmart cbd oils cbd medic
erurgessormanok 22 May 2020 06:49:08 195.154.183.xxx
medterra cbd buy cbd oil best cbd oil buy cbd oil buy cbd oil online
Dreacililleno 22 May 2020 18:52:39 62.210.202.xxx
cbd capsules cbd oil for pain cbd for dogs hemp cbd [url=http://buycbdoilonline.us.com/ ]hemp cbd oil [/url]
Dreacililleno 23 May 2020 01:21:20 62.210.202.xxx
buy cbd oil hemp cbd cbd oil at walmart pure cbd oil