ป้องกันปัญหาจัดทำ KPIs ไม่บรรลุผล

อ.วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์ 14 Mar 2017 15:31:41
     
remove_red_eye
view
insert_comment
comment


          “ ถ้ามีความเข้าใจ KPIs ทุ่มเทในการวางแผน ดำเนินการจัดทำอย่างจริงจังทุกภาคส่วน สัมฤทธิ์ผลได้ไม่ยาก ไม่มีข้อกังขา ไม่มีข้อโต้แย้งให้คนจัดทำต้องท้อถอย ”
          หากมองภาพรวมประโยชน์ในการจัดทำ KPIs(Key Performance Indicator) นั้น มีประโยชน์ทั้งองค์กร หากดำเนินกิจกรรม(Activity)ในการทำงานบรรลุผลสำเร็จ นั่นหมายถึงตัวชี้วัดผลงาน(KPIs)บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย(Goals) ส่งผลดีต่อความสำเร็จในพันธกิจ(Mission)ที่ตั้งไว้ เป็นไปตาม วิสัยทัศน์ (Vision) ขององค์กร ส่งผลดีต่อการวางกลยุทธ์ในปัจจุบันและอนาคตองค์กร 

          ประโยชน์โดยรวมที่ควรจัดทำ KPIs ในทุกองค์กร คือ 

          1. เป็นเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพของการทำกิจกรรมหลักในงาน ตามหน้าที่ในงานจริง
          2. เป็นเกณฑ์ประเมินผลงาน ผลิตภาพงาน (Productivity) ของพนักงานทุกระดับ
          3. เป็นแนวทางกำหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน วิธีการดำเนินงาน ตามมาตรฐานงาน
          4. เป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรทุกภาคส่วน ในการพัฒนาไปสู่การทำงานที่มีศักยภาพสูงขึ้น
          5. เป็นเครื่องมือพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทุกภาคธุรกิจ
          6. เป็นเครื่องมือสร้างแรงจูงใจ (Motivation)พนักงานในการทำงาน ทุ่มเทให้ได้ผลงานสูงสุดตามเป้าหมาย
          7. เป็นเครื่องมือในการจูงใจบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (High Potential People) เข้ามาทำงานในองค์กร 

          ในการจัดทำ KPIs นั้น ต้องวางแผน ดำเนินงานอย่างเป็นขั้นตอน มีการประชุมฝ่ายบริหารเพื่อกำหนดนโยบายร่วมกัน ในช่วงแรกของการจัดทำ ผู้จัดทำที่ดีต้องวางกรอบการจัดทำให้ชัดเจน มีการอบรมเพื่อทำความเข้าใจทุกภาคส่วน โดยเริ่มตั้งแต่อบรมในระดับบริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน ต่อมาจึงอบรมทำความเข้าใจในระดับปฏิบัติการ พนักงาน ให้มีความเข้าใจในการจัดทำขององค์กรร่วมกัน
           หากอาศัยกระบอกเสียงจากหัวหน้างานส่งต่อข้อมูลเพียงฝ่ายเดียว ไม่เพียงพอที่จะทำให้ทุกคนทราบถึงเป้าหมายที่แท้จริงของฝ่ายบริหาร อีกทั้ง ข้อมูลมีโอกาสคลาดเคลื่อนสูง เกิดกำแพงกั้นความคิด พนักงานรู้สึกเพิ่มภาระงาน ยุ่งยาก ซับซ้อน เกิดความท้อถอยเบื่อหน่าย ตามมา

          วิธีป้องกันปัญหาที่ดี นั้น เป็นไปตามขั้นตอนที่อธิบายตามแผนภาพ ด้านล่าง 


           ผู้รับผิดชอบ วางแผนจัดทำดี หากไม่ชำนาญอาจหาตัวช่วที่เหมาะสม ตามงบประมาณองค์กร คือ ที่ปรึกษา (Consultant) เข้ามาช่วยวางระบบ (System Planning) ติดตาม (Monitoring) ประเมินผล (Evaluation) เป็นระยะ เมื่อถึงระยะการประเมินจริงภาคครึ่งปีถึงปลายปี ควรทำการประชุมถึงผลลัพธ์การประเมิน เพื่อหาทิศทางพัฒนาปรับปรุง ตั้งเป้าหมายให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด
           ทุกๆปี มีการปรับเกณฑ์ ตัวชี้วัดให้เหมาะสม หากตัวชี้วัดใดบรรลุผล อาจปรับแนวทางการตั้งตัวชี้วัดแนวลบ ไม่ให้เกิดความผิดพลาด สูญเสีย เป็นต้น
           ลองนำเทคนิค การป้องกันปัญหาการจัดทำ KPIs ไม่บรรลุผล ระยะแรก ไปใช้ดูนะคะ!! เชื่อแน่ว่า ความสำเร็จในแต่ละองค์กรเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน จะเร็วหรือช้านั้น ต้องอาศัยระยะเวลา ความชำนาญ การวิเคราะห์ที่เที่ยงตรง รวมถึงการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง จริงใจ
          “ การจัดทำ KPIs เปรียบเสมือน การปลูกต้นไม้ให้เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ หาเมล็ดพันธุ์อย่างดีที่ต้องการ มีผู้ดูแล ใส่ปุ๋ยสม่ำเสมอ มีแสงสว่างให้ต้นไม้ได้ผลิดอก ออกผลและหมั่นรดน้ำพรวนดิน แน่นอน เมื่อเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ ย่อมมีกิ่ง ก้านใบ แข็งแรง ให้ร่มเงาเป็นไม้ยืนต้น ที่ยั่งยืน ”
.........................................   
Cr.Picture 

https://www.assetivity.com.au 

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นรูปโปรไฟล์ :dpitcmor 18 Apr 2020 06:33:49 62.210.202.xxx
rebel wilson weight loss dog bounty hunter wife weight loss weight loss ariel winter weight loss eddie lacy cash for weight loss meal replacement shakes for weight loss rachael ray weight loss [url=https://weight-loss-blogs.com/# ] weight loss[/url] unexplained weight loss 7-day diet weight loss soup (wonder soup) https://weight-loss-blogs.com/# - weight loss
erurgessormanok 22 Apr 2020 01:15:12 195.154.183.xxx
http://casinorealmoneysoe.com/ casino play online slots real casino slots vegas casino slots
Dreacililleno 25 Apr 2020 00:04:21 62.210.202.xxx
free casino slot games real money casino slot games [url=http://onlinecasinosw.com/ ]slots games free [/url]
erurgessormanok 05 May 2020 16:15:49 195.154.183.xxx
http://casinogamespqr.com/ world class casino slots free online slots casino slots online gambling
Dreacililleno 09 May 2020 17:46:49 62.210.202.xxx
free casino slot games [url=http://onlinecasinofbk.com/ ]no deposit casino [/url] gold fish casino slots online gambling
Dreacililleno 13 May 2020 02:53:01 62.210.202.xxx
free slots games online casino slots online casino bonus vegas slots online [url=http://onlinecasinofbk.com/ ]slots free [/url]
Dreacililleno 14 May 2020 03:32:12 62.210.202.xxx
cbd store [url=http://cbdoilusd.com/ ]buy cbd [/url] buy cbd oil cbd gummies walmart hemp oil for pain
Dreacililleno 14 May 2020 08:58:41 62.210.202.xxx
cbd near me cbd oil for dogs best cbd oil cbd oil online
Dreacililleno 14 May 2020 14:50:20 62.210.202.xxx
cbd oil for dogs cbd drops buy hemp oil buy cbd oil [url=http://cbdoilusd.com/ ]buy cbd oil online [/url]
Dreacililleno 14 May 2020 20:57:23 62.210.202.xxx
cbd oil pure cbd oil cbd drops cbd cream [url=http://cbdoilusd.com/ ]cbd for sale [/url]
Dreacililleno 18 May 2020 13:47:53 62.210.202.xxx
cbd cbd drops cbd oil at walmart cbd gummies walmart [url=http://cbdoilglk.com/ ]cbd oil store [/url]
Dreacililleno 19 May 2020 00:30:46 62.210.202.xxx
http://buycbdoilwalm.com/ buy hemp oil cbd oil for pain hemp oil hemp cbd
Dreacililleno 19 May 2020 07:10:24 62.210.202.xxx
cbd tinctures buy cbd cbd hemp
Dreacililleno 19 May 2020 20:29:56 62.210.202.xxx
hemp cbd oil buy hemp oil cbd pills
Dreacililleno 20 May 2020 03:00:06 62.210.202.xxx
cbd oil best cbd oil cbd hemp cbd hemp [url=http://buycbdoilwalm.com/ ]medterra cbd [/url]
Dreacililleno 20 May 2020 09:41:25 62.210.202.xxx
hemp oil [url=http://buycbdoilwalm.com/ ]hemp cbd [/url] cbd store pure cbd oil
Dreacililleno 20 May 2020 16:31:49 62.210.202.xxx
cbd oils [url=http://buycbdoilwalm.com/ ]cbd oil [/url] hemp cbd cbd tinctures cbd
Dreacililleno 20 May 2020 23:23:45 62.210.202.xxx
cbd pure http://buycbdoilwalm.com/ cbd drops cbd tinctures medterra cbd
Dreacililleno 21 May 2020 05:55:34 62.210.202.xxx
cbd http://buycbdoilwalm.com/ cbd vape cbd medic cbd cream
Dreacililleno 21 May 2020 12:47:50 62.210.202.xxx
best cbd oil http://buycbdoilwalm.com/ best cbd oil cbd oils cbd pills
Dreacililleno 21 May 2020 23:33:15 62.210.202.xxx
cbd oil online cbd cream cbd hemp cbd oil benefits [url=http://buycbdoilonline.us.com/ ]cbd medic [/url]
erurgessormanok 21 May 2020 23:56:25 195.154.183.xxx
cbd store [url=http://cbdoilrx.us.com/ ]cbd oils [/url] cbd oil for dogs cbd oil store cbd near me
Dreacililleno 22 May 2020 05:55:37 62.210.202.xxx
cbd pure [url=http://buycbdoilonline.us.com/ ]cbd oil for sale [/url] cbd capsules cbd gummies walmart
erurgessormanok 22 May 2020 06:48:34 195.154.183.xxx
cbd oil at walmart [url=http://cbdoilrx.us.com/ ]buy hemp oil [/url] hemp oil for pain cbd oil for pain
Dreacililleno 22 May 2020 12:27:27 62.210.202.xxx
http://buycbdoilonline.us.com/ cbd online [url=http://buycbdoilonline.us.com/ ]buy cbd oil online [/url] cbd for dogs
Dreacililleno 22 May 2020 18:54:47 62.210.202.xxx
http://buycbdoilonline.us.com/ cbd oil at walmart cbd for sale cbd store hemp cbd
Dreacililleno 23 May 2020 07:55:55 62.210.202.xxx
cbd store [url=http://buycbdoilonline.us.com/ ]cbd oil benefits [/url] cbd oil at walmart cbd oil for pain