หน้าแรก หลักสูตร In-House Training หลักสูตร พฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศ (Excellence Service Behavior : ESB) (Basic)

หลักสูตร พฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศ (Excellence Service Behavior : ESB) (Basic)


หลักสูตร พฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศ (Excellence Service Behavior : ESB) (Basic)

กด Like กด Share ให้เพื่อน

กดถูกใจ Add friend Line

หลักการและเหตุผล


          ในยุคของการสื่อสารออนไลน์ การส่งต่อทางโซเชียลมีความรวดเร็วฉับไว ส่งผลทางเชิงบวกเชิงลบต่อองค์กร ผู้ปฏิบัติงานต้องมีภาพลักษณ์แรก พฤติกรรมการบริการ (Service Behavior) ที่น่าเชื่อถือดูอบอุ่นปลอดภัย มีความเชี่ยวชาญในงานไม่มีความบกพร่องตลอดเวลาการปฏิบัติงานเพราะทุกจุดนั้นคือชีวิตและความปลอดภัยของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ  จิตวิทยาการให้บริการ (Service Psychology) การสื่อสาร (Communication) ที่ชัดเจน จึงมีความสำคัญตลอดระยะเวลาการให้บริการสามารถคาดเดาความต้องการ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันท่วงที โดยส่งต่อการบริการด้วยความจริงใจตรงตามมาตรฐาน ทำให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ มั่นใจในการกลับมาใช้บริการพร้อมเป็นกระบอกเสียงบอกต่อแบบWord of Mouthอย่างยั่งยืน

          สำหรับหลักสูตร Excellence Service Behavior (ESB) ในคอร์สนี้ เน้นการสอนเชิงรุก (Proactive) สาธิตแบบ Role Playing & Case Study ตัวอย่าง มาตรฐานการบริการ (Service Standard) ที่มีคุณภาพ เริ่มต้นจุดแรกถึงการ สร้างประสบการณ์ระหว่างผู้ให้ และผู้รับบริการ (Customer experience Journey) ตัวอย่าง การบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินแก้ปัญหา IR (incident Report) กรณีต่างๆ เช่น การรับคำตำหนิ การปฏิเสธการรักษา การรับข้อเสนอแนะ ศิลปะการสื่อสารประนีประนอม การตอบกลับออนไลน์ กระทั่งถึงจุดสุดท้ายที่ลูกค้ารับบริการ สาธิตการสื่อสารแบบสามทางที่มีประสิทธิภาพเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานในชีวิตประจำวัน

หัวข้ออบรม


 1. มาตรฐาน การบริการในมิติใหม่ (Service Standard) 
 2. เทคนิค การสร้างภาพลักษณ์แรกพบที่ประทับใจด้วย Service Story Board
 3. จิตวิทยา การมอบหัวใจและรอยยิ้มการบริการในโรงพยาบาลแบบ Inner to Outer 
 4. อิริยาบถ ผู้ให้บริการกับ Social Distancing & Personal space
 5. บริการเชิงรุก สะท้อนความคาดหวังและทัศนคติ (Expectation) ในงานโรงพยาบาล
 6. Personality สร้างจุดขาย ลดความเกลียดชัง 
 7. เทคนิคการสื่อสาร 3 ทางที่มีประสิทธิภาพ (Effectiveness Communication)
 8. เทคนิคการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าการเจรจา ต่อรองที่เฉียบคม (How to Problem Solving and Negotiation) 
 9. Workshop : วิเคราะห์โจทย์และแก้ปัญหา Effectiveness Communication
 10. Running Activity : กิจกรรมกึ่ง OD เพิ่มขีดความสามารถนอกกรอบ

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ


 1. เข้าใจมาตรฐานการให้บริการในมิติใหม่
 2. มีพฤติกรรมภาพลักษณ์แรกการบริการที่สง่างามเต็มใจ
 3. เข้าใจเทคนิคการสื่อสารต่อผู้รับบริการในสถานการณ์เฉพาะทาง
 4. วิเคราะห์แก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างถูกวิธี
 5. มีความตระหนักเข้าใจในหน้าที่บริการเชิงบวก

เหมาะสำหรับใคร ?


 • แพทย์ 
 • เภสัชกร 
 • พยาบาล
 • เจ้าหน้าที่อื่นๆของ รพ.

ระยะเวลา


1วัน (6 ชั่วโมง)

รูปแบบการอบรม


 • Classroom Lecture (บรรยาย)                        30%
 • Practitioner Sharing (สาธิต)                         30%
 • Case Study (กรณีศึกษา)                                   20%
 • Q & A Group Discussion (รวมกลุ่มวิเคราะห์)  10%
 • Running Activity (กิจกรรมเพิ่มอรรถรส)          5%
 • Online Exam(ทดสอบ)                                      5%

หมายเหตุ


การเตรียมอุปกรณ์ สถานที่ การแต่งกาย

 1. จัดเก้าอี้นั่งแบบรูปตัว U หรือ ครึ่งวงกลม
 2. ให้ทางผู้จัดงานเตรียมลำโพง เครื่องเสียง โปรเจกเตอร์
 3. กระดาษ Flipchart พร้อมปากกาเคมี  5 ชุด (รุ่นละ 5 ชุด)
 4. การแต่งกายผู้เข้าอบรม (ให้ใส่ชุดกีฬา/ชุดกางเกงของ รพ.เพื่อความคล่องตัว)
 5. วิทยากรนำโน้ตบุ๊คและพอยต์เตอร์ไปเอง

ติดต่อเรา(Contact Us)


บริษัท ออเรียนทอล ฟีนิกซ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

Oriental Phoenix Consultant Co.,Ltd.

แผนกลูกค้าสัมพันธ์ (CSS) จันทร์ - เสาร์

โทร 091-436-9887 , 081-587-5686

อีเมล์ : [email protected] / [email protected]

ติดตามเราได้ที่ :

       

ขอใบเสนอราคา   

หลักสูตร พฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศ (Excellence Service Behavior : ESB) (Basic)

หลักสูตร พฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศ (Excellence Service Behavior : ESB) (Basic)


สำหรับหลักสูตร Excellence Service Behavior (ESB) ในคอร์สนี้ เน้นการสอนเชิงรุก (Proactive) สาธิตแบบRole Playing & Case Study ตัวอย่างมาตรฐานการบริการ (Service Standard) ที่มีคุณภาพ

วันและเวลาที่จัดทำ 06 มกราคม 2564 20:30:47

จำนวนผู้เข้าชม 969 คน

หลักสูตร In-House Training ที่เกี่ยวข้อง


หลักสูตร เจาะลึกการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลให้บรรลุผล (Advanced)

หลักสูตร เจาะลึกการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลให้บรรลุผล (Effectiveness In–Depth in The Individual Key Performance Indicators) การกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลในหลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับภาคราชการ และเอกชน

หลักสูตร เจาะลึกการจัดทำตัวชี้วัดระดับหน่วยงานให้บรรลุผล (Advanced)

หลักสูตร เจาะลึกการจัดทำตัวชี้วัดระดับหน่วยงานให้บรรลุผล (Effectiveness In–Depth in Department Key Performance Indicators) เหมาะสำหรับองค์การภาครัฐ ที่มีการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง

หลักสูตร พฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศ (Excellence Service Behavior : ESB) (Basic)

สำหรับหลักสูตร Excellence Service Behavior (ESB) ในคอร์สนี้ เน้นการสอนเชิงรุก (Proactive) สาธิตแบบRole Playing & Case Study ตัวอย่างมาตรฐานการบริการ (Service Standard) ที่มีคุณภาพ