หน้าแรก หลักสูตร In-House Training หลักสูตร การจัดทำระบบประเมินผล KPIs ให้มีประสิทธิภาพ (Basic)

หลักสูตร การจัดทำระบบประเมินผล KPIs ให้มีประสิทธิภาพ (Basic)


หลักสูตร การจัดทำระบบประเมินผล KPIs ให้มีประสิทธิภาพ (Basic)

กด Like กด Share ให้เพื่อน

กดถูกใจ Add friend Line

หลักการและเหตุผล


          ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน KPIs (Key Performance Indicators) ที่มีประสิทธิภาพ ช่วยทำให้องค์กรเกิดการขับเคลื่อนได้อย่างมีระบบ ทั้งตัวบุคลากร กระบวนการ การพัฒนาองค์กร แต่หากวางแผนการบริหารจัดการก่อนการทำระบบประเมินไม่เป็นขั้นตอน มีการตั้งตัวชี้วัดยากไปมีหลายตัวชี้วัด ทำให้บุคคลผู้ได้รับการประเมินขาดแรงจูงใจในการทำงาน ในอีกทางหากตั้งง่ายไปจะเกิดการทำงานเดิมๆ ย่ำอยู่กับที่ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระดับที่ดีขึ้น เท่ากับการทำ KPIs เสียเวลาเปล่า ขัดแย้ง ขาดความยุติธรรม

          สำหรับ “หลักสูตรการจัดทำระบบประเมินผล KPIs ให้มีประสิทธิภาพ นี้เป็นหลักสูตร 1 วัน สอนตั้งแต่แรกเริ่มถึงการฝึกตั้งตัวชี้วัดตามตำแหน่งจริง เหมาะสำหรับผู้ไม่เคยจัดทำหรือจัดทำไปแล้วระยะหนึ่ง ไม่สามารถตั้งเป้าหมายตัวชี้วัดได้ตรงประเด็น เนื้อหาในการอบรมเรียงลำดับตั้งแต่การเริ่มจัดทำระยะแรกต้องเตรียมตัว เตรียมเอกสารเรื่องใดบ้าง ?  ในระยะดำเนินการทำ KPI ควรWorkshop ในเรื่องใด ? ในขั้นตอนสุดท้ายก่อนนำไปใช้จริงควรวาง Action Plan อย่างไรให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีสูงสุด

         ถือว่าเป็นหลักสูตรที่ง่ายต่อการเรียนรู้ สามารถนำความรู้กลับไปเริ่มจัดทำ KPIs จริงในองค์กรได้ โดยในทุก Workshop วิทยากรจะช่วย โค้ช (Coach) พร้อมตัวอย่าง Case Study แบบฟอร์มการจัดทำระบบประเมินผลจริง เพื่อให้ท่านนำไปปรับใช้ในการจัดทำต่อไป

หัวข้ออบรม


 1. เรียนรู้ความรู้พื้นฐานการเตรียมจัดทำ KPIs
 2. เทคนิคการจัดทำ ใบหน้าที่งาน (Job Description) ที่ถูกต้อง
 3. เทคนิคการเลือก ตัวชี้วัดผลงาน (Performance Indicators)
 4. เทคนิคการตั้ง เป้าหมาย (Targets) ให้มีความท้าทายตามหลัก S-M-A-R-T
 5. เทคนิคการตั้งค่าคะแนนวัด ระดับความสำเร็จ (Performance Agreement)
 6. เทคนิคการจัดทำ พจนานุกรมตัวชี้วัด (KPIs Dictionary)
 7. เทคนิคการเชื่อมตัวชี้วัดตามเป้าหมายระดับองค์กรและแผนก (Dept. KPIs)
 8. เทคนิคการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลตามตำแหน่งงาน (Individual KPIs)
 9. เทคนิคฝึกเขียนแบบฟอร์มประเมินผล(Performance Appraisal )
 10. เรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลปลายปี (Score Analysis) 
 11. เทคนิคการวางแผนดำเนินงาน (Action Plan) ก่อนและระยะดำเนินการ
 12. เรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลปลายปี (Score Analysis)

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ


1. มีความรู้และเข้าใจ KPIs

2. มีทักษะการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อใช้ในงานได้อย่างถูกต้อง

3. เข้าใจกระบวนการจัดเก็บ KPIs ตามสารระบบ

4. วิเคราะห์หาตัวชี้วัดความสำเร็จได้ตรงตามเป้าหมายงาน

5. วิเคราะห์และแยกแยะหน้าที่งานได้อย่างถูกต้อง

6. นำวิธีการจัดทำ KPIs เผยแพร่ในองค์กรได้อย่างถูกต้อง

7. ประยุกต์รูปแบบการจัดเก็บตัวชี้วัดได้ตามแนวทางพัฒนาองค์กร

8. บริหารการเปลี่ยนแปลงแนวคิดบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิผล

9. มีความมั่นใจในการจัดทำระบบประเมินผลองค์กร

10. มีภาวะความเป็นผู้นำที่ดี

เหมาะสำหรับใคร ?


 • ผู้บริหารระดับสูง
 •  ผู้จัดการ
 •  หัวหน้างาน
 •  เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานประเมินผล
 •  ฝ่ายวิชาการ ,งานพัฒนาบุคลากร 

ระยะเวลา


1 วัน (ุ6 ชั่วโมง)

รูปแบบการอบรม


 • Classroom Lecture    40%
 • Workshop    30%
 • Practitioner Sharing   10%
 • Case Study     10%
 • Q & A  Discussion   5%
 • Online Exam     5%

หมายเหตุ


สิ่งที่ท่านต้องจัดเตรียมมาวันอบรม

 • โน้ตบุค 1 เครื่องต่อ 1 ท่านหรือ 1 กลุ่ม  
 • หากไม่มี อาจารย์ให้ฝึกจากใบงาน (Paper)

ติดต่อเรา(Contact Us)


บริษัท ออเรียนทอล ฟีนิกซ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

Oriental Phoenix Consultant Co.,Ltd.

แผนกลูกค้าสัมพันธ์ (CSS) จันทร์ - เสาร์

โทร 091-436-9887 , 081-587-5686

อีเมล์ : [email protected] / [email protected]

ติดตามเราได้ที่ :

       

ขอใบเสนอราคา   

หลักสูตร การจัดทำระบบประเมินผล KPIs ให้มีประสิทธิภาพ (Basic)

หลักสูตร การจัดทำระบบประเมินผล KPIs ให้มีประสิทธิภาพ (Basic)


ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน KPIs (Key Performance Indicators) ที่มีประสิทธิภาพ ช่วยทำให้องค์กรเกิดการขับเคลื่อนได้อย่างมีระบบ ทั้งตัวบุคลากร กระบวนการ การพัฒนาองค์กร

วันและเวลาที่จัดทำ 06 มกราคม 2564 20:21:48

จำนวนผู้เข้าชม 229 คน

หลักสูตร In-House Training ที่เกี่ยวข้อง


หลักสูตร กลยุทธ์วางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลังคนที่มีประสิทธิภาพ

สิ่งแรกในการพัฒนาปรับเปลี่ยนองค์การในช่วงนาทีนี้ คงหนีไม่พ้นการพัฒนาศักยภาพให้มีพร้อมทุกด้านแบบองค์รวม ทั้งเทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์ สำคัญที่สุดคือพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า

หลักสูตร การลดต้นทุน ความสูญเสีย ความสูญเปล่าอย่างมีประสิทธิภาพ

การลดต้นทุนที่ไม่จำเป็น สามารถทำให้ต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการ ต่ำกว่าคู่แข่งขันทางธุรกิจ เป็นวิธีง่ายที่สุดใน การสร้างผลกำไรให้เกิดแก่องค์กร ดังนั้นการลดความสูญเสีย และความสูญเปล่าอย่างมีมาตรฐาน

หลักสูตร เทคนิคติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์การบริหารทีมงานอีกวิธีหนึ่งคือ “การติดตามและประเมินผล” ถือเป็นการจัดการที่มีคุณภาพอันดับต้นๆ สำหรับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างานที่ต้องเรียนรู้เพราะในทีมงานทุกคนมีศักยภาพการทำงานไม่เท่าเทียม

หลักสูตร นำเสนออย่างมั่นใจ Present Like a Pro

หลักสูตรนี้ ใช้เทคนิคการอบรมต่างประเทศแบบ Pitching ทำอย่างไรให้การนำเสนอทุกงาน ทุกอาชีพมีความว้าว!! น่าสนใจ ทั้งบุคลิกภาพ(External Personality) การเตรียมเนื้อหา สไลด์ การใช้น้ำเสียงในการสนทนา

หลักสูตร การจัดทำระบบบริหารผลงาน OKRs ให้บรรลุผลสำเร็จ (Basic)

OKRs คือระบบแนวคิดการจัดการวัดความสำเร็จผลงาน มีความต่อเนื่องตามไตรมาส ทำให้ผู้รับผิดชอบผลงานเกิดความกระตือรือร้น มีแรงจูงใจในการทำงาน เน้นการวัดลัพธ์เพื่อพัฒนาผลงานให้ดีขี้นตามลักษณะงานของตำแหน่งนั้น

หลักสูตร เจาะลึกการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลให้บรรลุผล (Advanced)

หลักสูตร เจาะลึกการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลให้บรรลุผล (Effectiveness In–Depth in The Individual Key Performance Indicators) การกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลในหลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับภาคราชการ และเอกชน