หน้าแรก หลักสูตร In-House Training หลักสูตร การจัดทำระบบบริหารผลงาน OKRs ให้บรรลุผลสำเร็จ (Basic)

หลักสูตร การจัดทำระบบบริหารผลงาน OKRs ให้บรรลุผลสำเร็จ (Basic)


หลักสูตร การจัดทำระบบบริหารผลงาน OKRs ให้บรรลุผลสำเร็จ (Basic)

กด Like กด Share ให้เพื่อน

กดถูกใจ Add friend Line

หลักการและเหตุผล


          บางครั้งการประเมินผล KPIs อาจไม่ตอบโจทย์การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของท่าน ?…

          OKRsจึงเป็นทางวัดผลที่เหมาะสมแก่การผลักดันบุคลากรไปสู่เป้าหมายที่แท้จริง ?…

          วัดผลแบบ OKRs เป็นการวัดผลงานเชิง Outcome  มาจากสิ่งที่เขาควรทำได้มากกว่าต้องทำได้ ?...

 

         OKRs หรือ Objectives  and Key Results คือระบบแนวคิดการจัดการวัดความสำเร็จผลงาน มีความต่อเนื่องตามไตรมาส ทำให้ผู้รับผิดชอบผลงานเกิดความกระตือรือร้น มีแรงจูงใจในการทำงาน เน้นการวัดลัพธ์เพื่อพัฒนาผลงานให้ดีขี้นตามลักษณะงานของตำแหน่งนั้นๆ

          สำหรับ  “ หลักสูตร การจัดทำระบบบริหารผลงาน OKRsให้บรรลุผลสำเร็จ ” ( Succession  Management of Objectives  and Key Results ) อบรมตั้งแต่ขั้นความรู้พื้นฐาน แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง การวางแผนดำเนินงานถึงหลักการโค้ช( OKRs Coaching)ทีมกลุ่มเป้าหมาย เพื่อไปให้ถึงจุดหมายของการวัดผล พร้อมตัวอย่างการจัดทำ OKRs ตามตำแหน่งงานจริง ตรงตามธุรกิจของท่าน

         เป็นหลักสูตรที่ง่ายต่อการเรียนรู้ สามารถนำความรู้กลับไปเริ่มจัดทำ OKRs จริงในองค์กรได้ โดยในทุกWorkshop วิทยากรจะช่วยโค้ช(Coach) พร้อมตัวอย่าง Case Study แบบฟอร์มการวัดผลจริง เพื่อให้ท่านนำไปปรับใช้ในองค์กรต่อไป 

หัวข้ออบรม


 1. เรียนรู้และเปรียบเทียบแนวคิดการวัดผลแบบ KPIs&OKRs
 2. เรียนรู้ขั้นตอนการเตรียมการวัดผลและเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้อง (Timeline)
 3. เทคนิคการเลือกตัววัตถุประสงค์หลัก (Objectives)
 4. เทคนิคกำหนดตั้งค่าเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์หลัก (Objectives)
 5. เทคนิคการเลือกค่าวัดความสำเร็จรายบุคคลKAs (Key Activities)
 6. เทคนิคกำหนดตั้งค่าผลลัพธ์ (Key Results) ตามหลักการ SMART
 7. เทคนิคการตั้งค่าวัดระดับคะแนน (OKR Grading)
 8. เทคนิคการจัดทำสารานุกรมรายละเอียดข้อมูลตัววัดผล (OKRs Dictionary)
 9. เทคนิคการโค้ชตัววัดผลรายบุคคล/ตามตำแหน่งงาน (OKRs Coaching)
 10. เทคนิคการเลือกเครื่องมือใช้ในการวัดผล (OKR Tools)
 11. เทคนิคการจัดทำแบบฟอร์มวัดผล (Q4-OKRs Appraisal)

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ


1. มีความรู้และเข้าใจ OKRs

2. มีทักษะการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อใช้ในงานได้อย่างถูกต้อง

3. เข้าใจกระบวนการจัดเก็บ OKRs ตามสารระบบ

4. วิเคราะห์หาตัวชี้วัดความสำเร็จได้ตรงตามเป้าหมายงาน

5. วิเคราะห์และแยกแยะหน้าที่งานได้อย่างถูกต้อง

6. นำวิธีการจัดทำ OKRs เผยแพร่ในองค์กรได้อย่างถูกต้อง

7. ประยุกต์รูปแบบการจัดเก็บตัวชี้วัดได้ตามแนวทางพัฒนาองค์กร

8. บริหารการเปลี่ยนแปลงแนวคิดบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิผล

9. มีความมั่นใจในการจัดทำระบบประเมินผลองค์กร

10. มีภาวะความเป็นผู้นำที่ดี

เหมาะสำหรับใคร ?


 • ผู้บริหารระดับสูง
 • ผู้จัดการ
 • หัวหน้างาน
 • เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส
 • ผู้สนใจซึ่งมีประสบการณ์ทำงานตำแหน่งต่างๆในองค์กรมากกว่า 2 ปี

ระยะเวลา


1 วัน (6 ชั่วโมง)

รูปแบบการอบรม


 • Case Study
 • Lecture
 • Workshop
 • Post-Test

หมายเหตุ


 • โน้ตบุค 1 เครื่องต่อ 1 ท่าน(หากไม่มี อาจารย์ให้ฝึกจากใบงาน (Paper))
 • เอกสารด้านปฏิบัติงาน (เจ้าหน้าที่จะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้ง)

ติดต่อเรา(Contact Us)


บริษัท ออเรียนทอล ฟีนิกซ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

Oriental Phoenix Consultant Co.,Ltd.

แผนกลูกค้าสัมพันธ์ (CSS) จันทร์ - เสาร์

โทร 091-436-9887 , 081-587-5686

อีเมล์ : [email protected] / [email protected]

ติดตามเราได้ที่ :

       

ขอใบเสนอราคา   

หลักสูตร การจัดทำระบบบริหารผลงาน OKRs ให้บรรลุผลสำเร็จ (Basic)

หลักสูตร การจัดทำระบบบริหารผลงาน OKRs ให้บรรลุผลสำเร็จ (Basic)


OKRs คือระบบแนวคิดการจัดการวัดความสำเร็จผลงาน มีความต่อเนื่องตามไตรมาส ทำให้ผู้รับผิดชอบผลงานเกิดความกระตือรือร้น มีแรงจูงใจในการทำงาน เน้นการวัดลัพธ์เพื่อพัฒนาผลงานให้ดีขี้นตามลักษณะงานของตำแหน่งนั้น

วันและเวลาที่จัดทำ 06 มกราคม 2564 20:23:18

จำนวนผู้เข้าชม 190 คน

หลักสูตร In-House Training ที่เกี่ยวข้อง


หลักสูตร กลยุทธ์วางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลังคนที่มีประสิทธิภาพ

สิ่งแรกในการพัฒนาปรับเปลี่ยนองค์การในช่วงนาทีนี้ คงหนีไม่พ้นการพัฒนาศักยภาพให้มีพร้อมทุกด้านแบบองค์รวม ทั้งเทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์ สำคัญที่สุดคือพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า

หลักสูตร การลดต้นทุน ความสูญเสีย ความสูญเปล่าอย่างมีประสิทธิภาพ

การลดต้นทุนที่ไม่จำเป็น สามารถทำให้ต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการ ต่ำกว่าคู่แข่งขันทางธุรกิจ เป็นวิธีง่ายที่สุดใน การสร้างผลกำไรให้เกิดแก่องค์กร ดังนั้นการลดความสูญเสีย และความสูญเปล่าอย่างมีมาตรฐาน

หลักสูตร เทคนิคติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์การบริหารทีมงานอีกวิธีหนึ่งคือ “การติดตามและประเมินผล” ถือเป็นการจัดการที่มีคุณภาพอันดับต้นๆ สำหรับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างานที่ต้องเรียนรู้เพราะในทีมงานทุกคนมีศักยภาพการทำงานไม่เท่าเทียม

หลักสูตร นำเสนออย่างมั่นใจ Present Like a Pro

หลักสูตรนี้ ใช้เทคนิคการอบรมต่างประเทศแบบ Pitching ทำอย่างไรให้การนำเสนอทุกงาน ทุกอาชีพมีความว้าว!! น่าสนใจ ทั้งบุคลิกภาพ(External Personality) การเตรียมเนื้อหา สไลด์ การใช้น้ำเสียงในการสนทนา

หลักสูตร การจัดทำระบบบริหารผลงาน OKRs ให้บรรลุผลสำเร็จ (Basic)

OKRs คือระบบแนวคิดการจัดการวัดความสำเร็จผลงาน มีความต่อเนื่องตามไตรมาส ทำให้ผู้รับผิดชอบผลงานเกิดความกระตือรือร้น มีแรงจูงใจในการทำงาน เน้นการวัดลัพธ์เพื่อพัฒนาผลงานให้ดีขี้นตามลักษณะงานของตำแหน่งนั้น

หลักสูตร เจาะลึกการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลให้บรรลุผล (Advanced)

หลักสูตร เจาะลึกการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลให้บรรลุผล (Effectiveness In–Depth in The Individual Key Performance Indicators) การกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลในหลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับภาคราชการ และเอกชน