หน้าแรก หลักสูตร In-House Training หลักสูตร นำเสนออย่างมั่นใจ Present Like a Pro

หลักสูตร นำเสนออย่างมั่นใจ Present Like a Pro


หลักสูตร นำเสนออย่างมั่นใจ Present Like a Pro

กด Like กด Share ให้เพื่อน

กดถูกใจ Add friend Line

หลักการและเหตุผล


          ……หลายครั้งที่คุณอาจพลาดโอกาสสำคัญในชีวิตเพราะขาดสิ่งนี้

 • คำพูดบาดลึกในใจให้โลกจำ …
 • น้ำเสียงที่ขาดพลังแรงดึงดูดลูกค้า ใช้ระดับเสียงผิด ?…
 • บุคลิกภาพปิดแต่…คุณไม่รู้ตัว ผู้ฟังหน่ายหนี
 • ประหม่าในการพูดท่ามกลางคนจำนวนมาก
 • เตรียมข้อมูลมาไม่ดีพอ สไลด์เดิมๆ ยาว น่าเบื่อ
 • ลีลาการนำเสนอธรรมดาไม่โดดเด่น ฟังแล้วง่วง

         …..และอีกหลายเรื่องที่น่าเสียดาย เมื่ออบรมไปแล้วคุณจะตัดความกลัวทุกสิ่งไป!!!

            หลักสูตร “ Effective  Presentation Skills with Confidence” (นำเสนออย่างมั่นใจ Present Like a Pro) เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการสร้างจุดขายให้ตนเอง ฝึกพูดให้มีจังหวะโดนใจ หลักสูตรนี้ ใช้เทคนิคการอบรมต่างประเทศแบบ Pitching ทำอย่างไรให้การนำเสนอทุกงาน ทุกอาชีพมีความว้าว!!น่าสนใจ ทั้งบุคลิกภาพ(External Personality )  การเตรียมเนื้อหา สไลด์ การใช้น้ำเสียงในการสนทนา การเว้นจังหวะระยะห่างในการให้ลูกค้าได้เลือกเรา หลักการวิเคราะห์ใจผู้ฟัง เทคนิคการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า กรณีเจอการComplaintหน้างาน(How to Problem Solving)  ฝึกเตรียมงานเสนอเขียนแกนสำคัญของเรื่อง(Script) เทคนิคการนำเสนอจัดทำสไลด์(Slides) สี อักษร ภาพ Workshop เทคนิค  เล่าเรื่อง (Story telling Techniques)  เทคนิคการสื่อสารเมื่อเจอลูกค้าหรือนักลงทุน (Elevator Pitch &Impression Pitch) ตลอดการอบรมจะมีการRole Playing 

          วิทยากรเป็นที่ปรึกษาองค์กรและที่ปรึกษางานขายสินค้า บริการ มีเทคนิคที่หลากหลายทั้งการเตรียมตัว วิธีแก้ไขโจทย์ที่ยาก การเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่ไร้ข้อมูลสำคัญในมือ เชื่อแน่ว่าผู้เรียนจะสนุกไปกับการเรียนรู้แนวใหม่ ที่มีทั้งการอบรมในห้องเรียนและโจทย์Homework ที่วิทยากรมอบหมายให้ เพื่อฝึกแก้ไขตามสถานการณ์นำไปใช้จริง หลังออกจากห้องเรียน 

หัวข้ออบรม


 • เรียนรู้ทฤษฎีการบริหารลูกค้าแบบองค์รวมคือ ? “ CRM Management ? ” 
 • เทคนิคการฝึกใช้น้ำเสียงท่าทางแบบโปร “Voice exercise - A Deeper Pitch” 
 • เทคนิคการเปิด- ปิดการขายแบบ S.P.I.N & N.E.A.T Selling Pitch
 • เทคนิคการนำเสนอแบบ A.R.T of Storytelling & Elevator Pitch
 • ฝึกเทคนิคการนำเสนอสไลด์มาตรฐานการใช้สี (Infographic Present Pitch )
 • เทคนิคการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่หลากหลาย (How to Problem Solving)
 • กรณี Complaint Handling,เจรจาต่อรอง Negotiation
 • Presenting : นำเสนอรายบุคคล/คู่Partnerตามโจทย์ Homework
 • Debate  : Master Class “ I Pitch ,You Pitch ,All Pitch”  1 Hrs.
 • ImmediateFeedback (อาจารย์ให้คำแนะนำจุดอ่อนจุดแข็งที่ต้องปรับรายบุคคล)

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ


 1. ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ค้นพบบุคลิกภาพและศักยภาพตนเอง
 2. ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการนำเสนอแบบมืออาชีพ Like A Pro
 3. ผู้เข้าอบรมสามารถนำแนวทางการนำเสนอไปใช้จริงในหน้าที่งาน
 4. ผู้เข้าอบรมมีภาวะผู้นำ มีภาพลักษณ์ที่สง่างามในอิริยาบถการนำเสนอ

เหมาะสำหรับใคร ?


 • ผู้จัดการ
 • หัวหน้างาน
 • หัวหน้าทีม
 • พนักงานระดับผู้ชำนาญงาน

ระยะเวลา


1 วัน (6 ชั่วโมง)

รูปแบบการอบรม


 • Case Study (ตัวอย่างกรณีศึกษา)
 • Role Playing (ตัวอย่างสถานการณ์จำลอง)
 • Debate (ชม.แข่งขันนำเสนอเป็นทีมหน้าห้องอบรม)
 • Workshop (ฝึกการทำเทคนิคจำลอง)
 • Homework (อาจารย์มอบหมายโจทย์ให้ลงพื้นที่)

หมายเหตุ


ติดต่อเรา(Contact Us)


บริษัท ออเรียนทอล ฟีนิกซ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

Oriental Phoenix Consultant Co.,Ltd.

แผนกลูกค้าสัมพันธ์ (CSS) จันทร์ - เสาร์

โทร 091-436-9887 , 081-587-5686

อีเมล์ : [email protected] / [email protected]

ติดตามเราได้ที่ :

       

ขอใบเสนอราคา   

หลักสูตร นำเสนออย่างมั่นใจ Present Like a Pro

หลักสูตร นำเสนออย่างมั่นใจ Present Like a Pro


หลักสูตรนี้ ใช้เทคนิคการอบรมต่างประเทศแบบ Pitching ทำอย่างไรให้การนำเสนอทุกงาน ทุกอาชีพมีความว้าว!! น่าสนใจ ทั้งบุคลิกภาพ(External Personality) การเตรียมเนื้อหา สไลด์ การใช้น้ำเสียงในการสนทนา

วันและเวลาที่จัดทำ 06 มกราคม 2564 20:09:10

จำนวนผู้เข้าชม 219 คน

หลักสูตร In-House Training ที่เกี่ยวข้อง


หลักสูตร ทักษะบริหารจัดการสำหรับผู้นำยุค 4.0

ผู้นำยุคใหม่ ไม่ใช่แค่มีอายุงานมากหรือเก่งเฉพาะด้านเดียว ต้องมีความสามารถทักษะที่หลากหลาย(Multi Skills) รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการทำงาน สามารถพยากรณ์ปัญหา รวมทั้งแก้ไขได้อย่างทันท่วงที

หลักสูตร กลยุทธ์วางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลังคนที่มีประสิทธิภาพ

สิ่งแรกในการพัฒนาปรับเปลี่ยนองค์การในช่วงนาทีนี้ คงหนีไม่พ้นการพัฒนาศักยภาพให้มีพร้อมทุกด้านแบบองค์รวม ทั้งเทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์ สำคัญที่สุดคือพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า

หลักสูตร การลดต้นทุน ความสูญเสีย ความสูญเปล่าอย่างมีประสิทธิภาพ

การลดต้นทุนที่ไม่จำเป็น สามารถทำให้ต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการ ต่ำกว่าคู่แข่งขันทางธุรกิจ เป็นวิธีง่ายที่สุดใน การสร้างผลกำไรให้เกิดแก่องค์กร ดังนั้นการลดความสูญเสีย และความสูญเปล่าอย่างมีมาตรฐาน

หลักสูตร นำเสนออย่างมั่นใจ Present Like a Pro

หลักสูตรนี้ ใช้เทคนิคการอบรมต่างประเทศแบบ Pitching ทำอย่างไรให้การนำเสนอทุกงาน ทุกอาชีพมีความว้าว!! น่าสนใจ ทั้งบุคลิกภาพ(External Personality) การเตรียมเนื้อหา สไลด์ การใช้น้ำเสียงในการสนทนา

หลักสูตร การจัดทำระบบบริหารผลงาน OKRs ให้บรรลุผลสำเร็จ (Basic)

OKRs คือระบบแนวคิดการจัดการวัดความสำเร็จผลงาน มีความต่อเนื่องตามไตรมาส ทำให้ผู้รับผิดชอบผลงานเกิดความกระตือรือร้น มีแรงจูงใจในการทำงาน เน้นการวัดลัพธ์เพื่อพัฒนาผลงานให้ดีขี้นตามลักษณะงานของตำแหน่งนั้น

หลักสูตร การจัดทำระบบประเมินผล KPIs ให้มีประสิทธิภาพ (Basic)

ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน KPIs (Key Performance Indicators) ที่มีประสิทธิภาพ ช่วยทำให้องค์กรเกิดการขับเคลื่อนได้อย่างมีระบบ ทั้งตัวบุคลากร กระบวนการ การพัฒนาองค์กร