หน้าแรก หลักสูตร Public Training หลักสูตร เจาะลึกการจัดทำ KPIs ให้บรรลุผล

หลักสูตร เจาะลึกการจัดทำ KPIs ให้บรรลุผล


หลักสูตร เจาะลึกการจัดทำ KPIs ให้บรรลุผล

กด like กดแชร์ให้เพื่อน

กรุณากด ถูกใจ and Add friend Line

หลักการและเหตุผล


          อบรมKPIเข้าใจง่าย …ฝึกจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลจริง

          ประเมินผลไม่เครียด พร้อมแบบฟอร์มตัวอย่างนำไปใช้

          สำหรับ “ หลักสูตร Effectiveness In – Depth in Key Performance Indicators” นี้เป็นหลักสูตร 2  วันปรับปรุงพัฒนาให้ผู้เข้าอบรมมีเทคนิคการทำประเมินผลที่ไม่ยุ่งยากทันสมัย เหมาะสำหรับท่านที่มีพื้นฐานการประเมินผลเบื้องต้นมาบ้างหรือเคยจัดทำตัวชี้วัดไปแล้วไม่บรรลุผลสำเร็จ สอนเทคนิคการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคล รายแผนกและระดับองค์กร

           วิทยากรจะช่วยโค้ช(Coach)แต่ละท่านทุกWorkshop เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้จริงในองค์กร พร้อมตัวอย่างแบบฟอร์มการจัดทำระบบประเมินผลจริง 

            หลักสูตรนี้ ถือว่าเป็นหลักสูตรที่ง่ายต่อการเรียนรู้ ไม่ซับซ้อน สามารถนำความรู้กลับไปปรับปรุงแก้ไข เริ่มจัดทำ KPIs จริงในองค์กร โดยเน้นการศึกษาจากกรณีตัวอย่าง Case Study ฝึกจัดทำจริงตามตำแหน่งงานในแต่ละแผนก 

หัวข้ออบรม


 1. เรียนรู้ความรู้พื้นฐานการเตรียมจัดทำ KPIs
 2. เทคนิคการจัดทำใบหน้าที่งาน(Job Description) ที่ถูกต้อง
 3. เทคนิคการเลือกตัวชี้วัดผลงาน(Performance Indicators)
 4. เทคนิคการตั้งเป้าหมาย(Targets)ให้มีความท้าทายตามหลัก S-M-A-R-T
 5. เทคนิคการตั้งค่าคะแนนวัดระดับความสำเร็จ(Performance Agreement)
 6. เทคนิคการจัดทำพจนานุกรมตัวชี้วัด(KPIs Dictionary)
 7. เทคนิคการเชื่อมตัวชี้วัดตามเป้าหมายระดับองค์กรและแผนก (Dept. KPIs)
 8. เทคนิคการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลตามตำแหน่งงาน (Individual KPIs)
 9. เทคนิคฝึกเขียนแบบฟอร์มประเมินผล(Performance Appraisal )
 10. เรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลปลายปี (Score Analysis) 
 11. เทคนิคการวางแผนดำเนินงาน (Action Plan) ก่อนและระยะดำเนินการ
 12. เรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลปลายปี (Score Analysis)

สิ่งที่ท่านจะได้รับ


 • คู่มือประกอบการอบรม 1 ชุด
 • ไฟล์คู่มือประกอบการอบรม 
 • ใบประกาศนียบัตรรับรองการจบหลักสูตร
 • อาหารว่าง  เช้า - บ่าย
 • อาหารกลางวันบุฟเฟ่

เหมาะสำหรับใคร ?


 • ผู้บริหารระดับสูง
 •  ผู้จัดการ
 •  หัวหน้างาน
 •  เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานประเมินผล
 •  ฝ่ายวิชาการ ,งานพัฒนาบุคลากร 

**  คำแนะนำ ผู้เข้าอบรมทุกท่านต้องเข้าอบรมเต็มเวลา  2 วันเท่านั้น **

วันที่จัดอบรม


ยังไม่ระบุ

เวลาจัดอบรม


ยังไม่ระบุ

สถานที่จัดอบรม


ยังไม่ระบุ

ราคาหลักสูตร/ท่าน


7,500.00 บาท

*** ราคานี้รวมภาษีแล้ว ***

รูปแบบการอบรม


 • Classroom Lecture    40%
 • Workshop    30%
 • Practitioner Sharing   10%
 • Case Study     10%
 • Q & A  Discussion   5%
 • Online Exam     5%

หมายเหตุ


สิ่งที่ท่านต้องจัดเตรียมมาวันอบรม

 • โน้ตบุค 1 เครื่องต่อ 1 ท่านหรือ 1 กลุ่ม  
 • หากไม่มี อาจารย์ให้ฝึกจากใบงาน (Paper)

ติดต่อเรา(Contact Us)


บริษัท ออเรียนทอล ฟีนิกซ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

Oriental Phoenix Consultant Co.,Ltd.

แผนกลูกค้าสัมพันธ์ (CSS) จันทร์ - เสาร์

โทร 091-436-9887 , 081-587-5686

อีเมล์ : [email protected] / [email protected]

ติดตามเราได้ที่ :

       

ลงทะเบียนอบรมหลักสูตรนี้   

หลักสูตร เจาะลึกการจัดทำ KPIs ให้บรรลุผล

หลักสูตร เจาะลึกการจัดทำ KPIs ให้บรรลุผล


อบรมKPIเข้าใจง่าย …ฝึกจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลจริง ประเมินผลไม่เครียด พร้อมแบบฟอร์มตัวอย่างนำไปใช้

วันและเวลาที่จัดทำ 28 ธันวาคม 2563 19:53:57

จำนวนผู้เข้าชม 203 คน

จำนวนผู้สมัคร  0  คน

สถานะหลักสูตร 

หลักสูตร Public Training ที่เกี่ยวข้อง


หลักสูตร เจาะลึกการจัดทำ KPIs ให้บรรลุผล

อบรมKPIเข้าใจง่าย …ฝึกจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลจริง ประเมินผลไม่เครียด พร้อมแบบฟอร์มตัวอย่างนำไปใช้

หลักสูตร กลยุทธ์วางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลังคนที่มีประสิทธิภาพ

อัตราการลาออกสูง จำนวนคนทำงานเกินจำนวนงาน ชั่วโมงงานเกินคน องค์กรจำกัดงบประมาณ พนักงานรุ่นเก่าขาดความคล่องแคล่วเทคโนโลยี พนักงานรุ่นใหม่ขาดทักษะความสามารถ ?